Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Výchova a vzdělávání

Rukodělné činnosti pro všestranný rozvoj

1.11.2022 | Zuzana Staňková

obrázek

V naší škole podporujeme mnoho činností, které nejsou v první řadě zaměřeny na intelekt a získávání vědomostí, přesto rozvoj intelektu podporují. Pracovní činnosti v dílnách patří mezi jednu z těchto aktivit.

Celý článek ...

Pokusy v přírodních vědách

24.10.2022 | Zuzana Staňková

obrázek

V přírodních vědách šestého ročníku to u nás nedávno bublalo, plavalo a barvilo se - pokusy si ale nachystali sami šestáci!

Celý článek ...

Třídní kolektivy...vztahy...

10.10.2022 | Zuzana Staňková

obrázek

Naše škola ve školním roce 2022/2023 navázala spolupráci s psychoterapeutem Vítkem Hrbáčkem, specialistou na prevenci sociálně patologických jevů, který se zaměřuje na práci s dynamikou třídních kolektivů.

Celý článek ...

Vrstevnické učení na Mánesovce

15.5.2019 | Zuzana Staňková

obrázek

Učíme se navzájem...
Ne vždy musí učivo předávat jen učitel. U nás na škole uplatňujeme vrstevnické učení, při kterém se děti učí od sebe navzájem. Výborně to funguje např. při ICT, kdy starší žáci (v tomto případě 9. roč.) učí mladší (5. roč.).

Celý článek ...

Akce "Ukliďme Česko"

2.4.2019 | Zuzana Staňková

obrázek

Ukliďme Česko. I naše škola se zapojuje a uklízíme okolí naší školy...

A po úklidu trocha tělocviku.

Celý článek ...

Výuka v projektech

29.3.2019 | Zuzana Staňková

obrázek

Děti v naší škole dělají různě zaměřené projekty. Výukou v projektech se učí lépe plánovat, spolupracovat a také prezentovat svou práci.

Celý článek ...

Ohlédnutí za výukou v projektech

11.12.2018 | Zuzana Staňková

obrázek

Nikdo s jistotou neví, jaké všechny znalosti a dovednosti budou naši žáci potřebovat, až budou sami na pracovním trhu. Jisté ale je, že budou potřebovat umět projektově přemýšlet. Proto v naší škole děláme výuku v projektech. Žáci sami přicházejí s nápady na menší či větší projekty, které si pod naším vedením sami realizují.

Celý článek ...

Naši žáci byli součástí zajímavé konference o vzdělávání

11.11.2018 | Zuzana Staňková

obrázek

Včera se žáci naší školy zúčastnili konference Jihlava mluví o vzdělávání. Debatovali o tom, kam až může jít demokracie ve škole.

Celý článek ...

Z manifestu "líného rodiče"

20.3.2013 | Zuzana Staňková

obrázek

Dostala se nám do ruky úžasná kniha Toma Hodgkinsona šéfredaktora časopisu Idler „Líný rodič“ a chceme se s Vámi rodiči podělit o pár postřehů, které tak hodně souzní s metodikou a pedagogikou, která nám je tak blízká…

Celý článek ...

Slovní hodnocení na Základní škole Mánesova

28.11.2011 | Zuzana Staňková

Slovní hodnocení pomáhá respektovat vývoj žáka a odpovídá moderním přístupům k výuce jako takové...

Celý článek ...

Nejnovější články

Představujeme vám naši 1. třídu

Máte doma budoucího prvňáčka?

Přinášíme vám podrobnější ochutnávku, jak vypadá 1. třída u nás

obrázekobrázek

Vysvědčení a hodnocení žáků

V pololetí jsme rozdali dětem vysvědčení – pomyslnou tečku za velkou prací, která děti i nás, pedagogy, provází vždy celé pololetí.

obrázekobrázek

Jak se učí Hejného metodou

Druhá kafárna je na obzoru!

Rodiče naší školy si přáli sejít se tentokrát na kafárně "Hejného metody" - proto se tak stane už ve středu 15. února 2023 od 16 do 18 hodin.

obrázekobrázek

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

informujeme Vás tímto o zápisu dětí do 1. třídy Školy Můj Projekt Mánesova pro školní rok 2023/2024.

obrázek

Rukodělné činnosti pro všestranný rozvoj

V naší škole podporujeme mnoho činností, které nejsou v první řadě zaměřeny na intelekt a získávání vědomostí, přesto rozvoj intelektu podporují. Pracovní činnosti v dílnách patří mezi jednu z těchto aktivit.

obrázekobrázek