Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Výchova a vzdělávání

Rukodělné činnosti pro všestranný rozvoj

1.11.2022 | Zuzana Staňková

V naší škole podporujeme mnoho činností, které nejsou v první řadě zaměřeny na intelekt a získávání vědomostí, přesto rozvoj intelektu podporují. Pracovní činnosti v dílnách patří mezi jednu z těchto aktivit. S vývojem inteligence přímo souvisí rozvoj hrubé, a především jemné motoriky. Ten, kdo umí dobře pohybovat prsty, má i pružné myšlení a lépe proniká do podstaty věcí. Děti v naší škole se seznamují s vlastnostmi a použitím nejrůznějších materiálů, jako je vlna, plst, látky, papír, vosk, hlína a dřevo. Navíc při práci v dílnách děti posilují a podporují vlastní vůli a trpělivost.

V prvních ročnících děti pletou na prstech i na jehlicích, které si samy vyrábějí. Prostřednictvím pletení se školí pozornost a zručnost ve vědomé koordinaci obou rukou. Zároveň působí tato činnost povzbudivě a podpůrně na probouzení intelektových schopností žáků. Ve druhé třídě se k pletení přidává háčkování, jež působí harmonizujícím způsobem na temperament. Již od prvních let ve škole se děti věnují práci se dřevem, jeho opracování, tvarování, vyřezávání a broušení. Na prvním stupni se děti dále seznamují s různými druhy přírodních materiálů. Věnují se modelování, jež působí podpůrně na koordinovanou činnost zraku a jemné motoriky. Děti vytvářejí jednoduché formy jako kouli, pyramidu či krychli, učí se postupně od práce s voskem přejít k práci s modelářskou hlínou, zažít si kvalitu materiálu. Z jednoduchých modelů přecházejí postupně ke složitějším, k modelům zvířat, postav, staveb apod. V dílnách se kromě toho seznamují s řemesly, která částečně z našeho života vymizela, jako například tkaní a drátkování.

obrázek
Dílny
obrázek
Dílny
obrázek
Dílny
obrázek
Dílny
obrázek
Dílny
obrázek
Dílny
obrázek
Dílny

Nejnovější články

Rukodělné činnosti pro všestranný rozvoj

V naší škole podporujeme mnoho činností, které nejsou v první řadě zaměřeny na intelekt a získávání vědomostí, přesto rozvoj intelektu podporují. Pracovní činnosti v dílnách patří mezi jednu z těchto aktivit.

obrázekobrázek

Pokusy v přírodních vědách

V přírodních vědách šestého ročníku to u nás nedávno bublalo, plavalo a barvilo se - pokusy si ale nachystali sami šestáci!

obrázekobrázek

Třídní kolektivy...vztahy...

Naše škola ve školním roce 2022/2023 navázala spolupráci s psychoterapeutem Vítkem Hrbáčkem, specialistou na prevenci sociálně patologických jevů, který se zaměřuje na práci s dynamikou třídních kolektivů.

obrázekobrázek

Mezinárodní anglické zkoušky

Na konci minulého školního roku se naši žáci a studenti opět zúčastnili mezinárodních zkoušek z anglického jazyka. Cambridgeské zkoušky mají na naší škole dlouholetou tradici. Jejich prostřednictvím nabízíme našim studentům každý školní rok ověření dovedností v anglickém jazyce. Veškeré náklady na tyto zkoušky naše škola plně hradí.

Jak učíme angličtinu?

Seznamte se s tím, jak vypadá výuka angličtiny ve všech stupních naší školy. Troufáme si říct, že je kvalitní. Při cambridgeských zkouškách totiž mají žáci naší školy vždy velmi vysokou míru úspěšnosti.

obrázek