Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Výchova a vzdělávání

Rukodělné činnosti pro všestranný rozvoj

1.11.2022 | Zuzana Staňková

V naší škole podporujeme mnoho činností, které nejsou v první řadě zaměřeny na intelekt a získávání vědomostí, přesto rozvoj intelektu podporují. Pracovní činnosti v dílnách patří mezi jednu z těchto aktivit. S vývojem inteligence přímo souvisí rozvoj hrubé, a především jemné motoriky. Ten, kdo umí dobře pohybovat prsty, má i pružné myšlení a lépe proniká do podstaty věcí. Děti v naší škole se seznamují s vlastnostmi a použitím nejrůznějších materiálů, jako je vlna, plst, látky, papír, vosk, hlína a dřevo. Navíc při práci v dílnách děti posilují a podporují vlastní vůli a trpělivost.

V prvních ročnících děti pletou na prstech i na jehlicích, které si samy vyrábějí. Prostřednictvím pletení se školí pozornost a zručnost ve vědomé koordinaci obou rukou. Zároveň působí tato činnost povzbudivě a podpůrně na probouzení intelektových schopností žáků. Ve druhé třídě se k pletení přidává háčkování, jež působí harmonizujícím způsobem na temperament. Již od prvních let ve škole se děti věnují práci se dřevem, jeho opracování, tvarování, vyřezávání a broušení. Na prvním stupni se děti dále seznamují s různými druhy přírodních materiálů. Věnují se modelování, jež působí podpůrně na koordinovanou činnost zraku a jemné motoriky. Děti vytvářejí jednoduché formy jako kouli, pyramidu či krychli, učí se postupně od práce s voskem přejít k práci s modelářskou hlínou, zažít si kvalitu materiálu. Z jednoduchých modelů přecházejí postupně ke složitějším, k modelům zvířat, postav, staveb apod. V dílnách se kromě toho seznamují s řemesly, která částečně z našeho života vymizela, jako například tkaní a drátkování.

obrázek
Dílny
obrázek
Dílny
obrázek
Dílny
obrázek
Dílny
obrázek
Dílny
obrázek
Dílny
obrázek
Dílny

Nejnovější články

Integrovaně tematická výuka na 2. stupni ZŠ

Téma – lidské tělo, soustavy - 8. ročník

Jak integrujeme přírodopis, chemii, projekty, výtvarku, češtinu... a ani vlastně není podstatné, jaká hodina je v rozvrhu - děti se vše učí provázaně a smysluplně - výuka je činnostní - proto je to baví - rozumějí tomu a pamatují si to...

obrázekobrázek

Úspěšnost našich žáků 9. ročníku 2021/2022

V 9. ročníku naší ZŠ bylo ve školním roce 2021/2022 celkem 14 žáků. Všichni se dostali na střední školu či gymnázium, které si vlastním výběrem zvolili. Mnozí z nich vybírali ze dvou škol, na kterých uspěli.

Níže jsou uvedeny školy, na kterých žáci uspěli a vybrali si je pro další studium.

Přírodní vědy - integrovaně tematická výuka na 2. stupni ZŠ

Na 2. stupni naší základní školy pokračujeme v integrovaně tematické výuce, jakou znáte z 1. stupně.

obrázekobrázek

Představujeme vám naši 1. třídu

Máte doma budoucího prvňáčka?

Přinášíme vám podrobnější ochutnávku, jak vypadá 1. třída u nás

obrázekobrázek

Vysvědčení a hodnocení žáků

V pololetí jsme rozdali dětem vysvědčení – pomyslnou tečku za velkou prací, která děti i nás, pedagogy, provází vždy celé pololetí.

obrázekobrázek