Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Zápis do 1. třídy

Kritéria přijímání žáků do 1. třídy

29.1.2021 | Šárka Křížová

Vážení rodiče, v současné době je možné se přihlásit na zápis do 1. třídy, který se koná v sobotu 10. 4. 2021

Pokud tak nemůžete z vážných důvodů učinit, kontaktujte nás prosím.

Kritéria pro přijímání žáků naleznete níže v příloze.

V rámci zápisu bude probíhat:

  • diagnostika Vašeho dítěte odborníky z Centra nadání

Tito odborníci budou zjišťovat zaměření schopností Vašeho dítěte, jeho silné a slabé stránky a v neposlední řadě posoudí i školní zralost. Toto posouzení je v rámci zápisu pro Vás zdarma. Pokud byste měli zájem o následnou (již zpoplatněnou) konzultaci s výše zmíněnými odborníky nebo o písemný výstup z diagnostiky, zaškrtněte prosím příslušné kolonky v přihlášce na Centru nadání – cena je u nich uvedena.

  • rozhovor s vedením školy, seznámení se smlouvou o vzdělávání, popř. zodpovězení vašich dalších dotazů
  • Q-sort analýza (online dotazník, na který získáte odkaz na info@skolamanesova.cz). Q-sort nemusí absolvovat rodiče, kteří ho v naší škole absolvovali již v minulosti.

Pro rodiče, kteří  ještě neabsolvovali Q-sort online, nabízíme v den zápisu možnost osobního rozhovoru, při kterém využíváme sadu výroků, pomocí kterých zjišťujeme priority a představy rodičů o vzdělávání jejich dítěte, co od školy očekávají a zda tato očekávání může naše škola naplnit. Je proto nutné, aby se Q-sort analýzy zúčastnili oba rodiče. Pokud oba rodiče nemohou přijít společně v den zápisu, je možné si domluvit jiný termín. Tato aktivita trvá cca hodinu a půl. Q-sort analýzu musí absolvovat všichni rodiče, kteří v naší škole ještě nemají děti. 

Pozn.: Podmínkou přijetí dítěte je podepsání smlouvy o poskytování základního vzdělávání oběma stranami.

 

O Vaše děti bude v mezičasech postaráno. Budou pro ně připravené hry a jiné aktivity.

Při zahájení zápisu obdržíte identifikační číslo, pod kterým najdete na našich webových stránkách do 7 pracovních dnů vyhodnocení zápisu.

Na celý zápis si prosím vyhraďte cca 2 hodiny.

Postup přihlašování k zápisu do 1. třídy:

  1. Zavolat nebo napsat na níže uvedené kontakty do Škola Můj Projekt Mánesova, kde nahlásíte svůj zájem o zápis (popř. dostanete informace, které jste na našem webu nenašli).
  2. Při zápisu do 1. třídy spolupracujeme s odborníky z Centra nadání. Školní zralost a případné nároky na specifické vzdělávací potřeby dítěte budou ověřovány pomocí standardizovaných testů, které provádí psycholog. Proto je třeba přihlásit se také na stránky Centra nadání, abychom mohli vše časově sladit.

Zde je odkaz na přihlášku: http://www.centrumnadani.cz/diagnostika/prihlaska.html?id_a=1131

Čas, který vám následně sdělí z Centra nadání je časem, kdy se máte k zápisu dostavit. Dostavte se prosím minimálně o 10- 15 minut dříve, aby se Vaše dítě stačilo aklimatizovat.

  1. Oba předešlé kroky je třeba učinit do 1. 4. 2021. Pokud se v tomto termínu nestihnete zaregistrovat, zavolejte nebo napište na níže uvedené kontakty.
  2. K zápisu s sebou přineste: rodný list dítěte, občanský průkaz rodičů, vyplněný Dotazník – žádost o vyšetření dítěte, a pokud máte nějakou předešlou zprávu z PPP.

Pokud máte další dotazy, rádi Vám je zodpovíme na níže uvedených kontaktech.

Kontaktní osoba, sekretariát: paní Zelenková, tel: 777 929 364, v době od 7:30 do 13:30 hod., info@skolamanesova.cz.

obrázek
Zápis
obrázekŽádost o přijetí k ZV [844,08 kB]
obrázekKritéria přijímání žáků do 1. třídy [692,15 kB]

Nejnovější články

O světě kolem nás učíme na pokusech

Ve světě mimo školní lavice nenajde dítě zvlášť učivo matematiky, jazyků či prvouky. Učíme proto v souvislostech. A jak vypadá taková výuka postavená na mezipředmětových vztazích? Proč nenahlédnout třeba hned do první třídy.

obrázekobrázek