Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Zápis do 1. třídy

Představujeme vám naši 1. třídu

5.2.2023 | Zuzana Staňková

Máte doma budoucího prvňáčka?

Přinášíme vám podrobnější ochutnávku, jak vypadá 1. třída u nás…

Děti poznávají vše nové prostřednictvím příběhů, které vytvořili naši pedagogové (písmenka, číslice, formy).

Učitel je průvodcem dítěte – doprovází ho a nechává objevovat svět jeho vlastním tempem.

Děti se učí v integrovaně tematické výuce – vše je propojeno, navazuje na sebe a prolíná se školním rokem i ročními obdobími.

Výuka probíhá často venku v přirozeném prostředí pro poznávání přírodních zákonitostí.

Výuka angličtiny se od 1. třídy skládá zejména z písniček, jazykových her, básniček, konverzačních a dramatických aktivit.

Matematiku učíme metodou Hejného – děti ji poznávají díky různým didaktickým prostředím.

Pracujeme s koncepcí „pohyblivé třídy“ – prostor je vybaven lavicemi umožňujícími velkou variabilitu uspořádání.

Každé dítě postupuje svým vlastním tempem – učitel diferencuje nabídku aktivit i náročnost dle potřeb dětí.

Děti se učí sebehodnotit, dostávají slovní hodnocení formou očekávaných výstupů.

Chyba je vnímána jako nedílná součást žákova učení – je prostředkem k další cestě k cíli.

Klademe důraz na všestranný rozvoj dítěte – děti se učí plést, pracovat se dřevem, hlínou, voskovými bločky, vlnou, plstí, …

Děti nepoužívají učebnice, ale tvoří si své vlastní učební materiály.

Střídáme při výuce metody i formy výuky – skupinové práce, stanoviště, problémová výuka, činnostní učení, vrstevnické učení…

Děti se již od 1. třídy učí plánovat a realizovat své první projekty.

 

Je vám naše pojetí blízké? Je toho mnohem více... Přijďte se raději podívat do výuky. Domluvte si návštěvu kdykoliv na emailu eliska.binova@skolamanesova.cz.

 

Nebo přijďte rovnou na ZÁPIS DO 1. TŘÍDY... http://skolamanesova.cz/?article_id=21402.

 

obrázek
1. třída
obrázek
1. třída
obrázek
1. třída
obrázek
1. třída
obrázek
1. třída
obrázek
1. třída
obrázek
1. třída
obrázek
1. třída
obrázek
1. třída

Nejnovější články

Zážitková pedagogika v naší škole

Jak přitáhnout děti k dějepisným tématům a zažehnout alespoň malý plamínek, který bude plát i na druhém stupni?

Vyrážíme s dětmi pravidelně na historicky zajímavá místa našeho regionu, která jim poodhalí kousek z naší minulosti.

Tentokrát navštívili čtvrťáci město Loket.

obrázekobrázek

Koncert žáků ze ZUŠ

Na konci školního roku 2022-2023 se u nás konal závěrečný koncert našich žáků, kteří navštěvují ZUŠ Kraslice.

Jsme moc rádi, že již řadu let spolupracujeme se ZUŠ Kraslice, která v naší škole vyučuje děti v hudebním oboru. Děkujeme tímto zejména paní učitelce Berit Daškové dipl. um. za mnohaletou výuku našich dětí u nás.

 

Mezinárodní jazykové zkoušky 2022/2023

Na konci školního roku 2022/2023 se naši žáci a studenti opět zúčastnili mezinárodních zkoušek z anglického jazyka. Cambridgeské zkoušky mají na naší škole dlouholetou tradici. Jejich prostřednictvím nabízíme našim studentům každý školní rok ověření dovedností v anglickém jazyce. Veškeré náklady na tyto zkoušky naše škola plně hradí.

Vzhledem k tomu, že s angličtinou přicházejí do pravidelného kontaktu již naše děti v mateřské škole, máme možnost soustavně rozvíjet jejich porozumění již od prvních let školní docházky.

Zájmová činnost ve školním roce 2023-2024

Pro žáky ZŠ je otevřena každý den školní družina do 16 hod.

Žáci chodí každý den ven, kde tráví čas společnými hrami. Ve třídě mají k dispozici stolní a společenské hry, ruční práce, materiál k vyrábění, knihy a časopisy. Děti si volí své aktivity po dohodě s vychovatelem ŠD. Ve školní družině je pravidelně přítomen také rodilý mluvčí AJ.

Pro zájemce je otevřena ve školní družině dřevodílna, kde se pod vedením vychovatele ŠD děti učí práci se dřevem, řezání a broušení.

Ve školním roce 2023/2024 nabízíme žákům od 14 hodin další zájmové útvary:

- divadelní kroužek (T. Kravál) - PO

- německý jazyk (L. Colonelli) - ÚT

- informatika (L. Sakmáry) - ST

- přírodovědný kroužek (K. Doubek) - ST

- hudební kroužek (L. Pánek) - ČT

Ve spolupráci se ZUŠ Kraslice nabízíme hru na hudební nástroj - klavír, zobcová flétna, kytara - vyučující ze ZUŠ Kraslice jezdí do naší školy. Bližší informace zjistíte na info@skolamanaesova.cz.

 

Integrovaně tematická výuka na 2. stupni ZŠ

Téma – lidské tělo, soustavy - 8. ročník

Jak integrujeme přírodopis, chemii, projekty, výtvarku, češtinu... a ani vlastně není podstatné, jaká hodina je v rozvrhu - děti se vše učí provázaně a smysluplně - výuka je činnostní - proto je to baví - rozumějí tomu a pamatují si to...

obrázekobrázek