Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

slider-1

Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového ...

více ...

slider-1

Základní škola Mánesova nabízí žákům možnost všestranného rozvoje v jedinečném školním prostředí pod vedením zkušených učitelů. Škola se zaměřuje také na výuku žáků nadaných či motivovaných ...

více ...

slider-1

Čtyřleté Gymnázium Mánesova úspěšně vzdělává studenty již sedmým rokem. Navazuje na vzdělávání v ZŠ Mánesova, která na druhém stupni realizuje výuku žáků minimálně na úrovni osmiletého gymnázia ...

více ...

Škola Můj Projekt Karlovy Vary / School My Project Carlsbad

Workshop pro rodiče

13.12.2015 | Eliška Bínová

Škola můj projekt se přijde na Mánesovku představit v sobotu 9. ledna 2016.

Andrea Vedralová bude během workshopu pro rodiče, pedagogy a další zájemce prezentovat svoji koncepci ŠMP, která se úspěšně realizuje na škole ŠMP v Praze.  Škola Mánesova, podobně jako další školy v ČR,  prochází aktuálně procesem certfikace.

Škola můj projekt nabízí rodičům představu školy, kde  jejích dítě:
• se naučí s důvěrou považovat náš svět za svůj projekt
• bude obklopeno inspirativními učiteli a motivujícím prostředím, ale bude cítit odpovědnost za vlastní učení
• bude přijímáno, a to včetně jeho individuality a učebního stylu
• dostane podporu při objevování a rozvíjení svých silných stránek
• bude respektováno a bude respektovat ostatní
• bude od první třídy leaderem a tvůrcem svého života

Tento workshop je určený nejen zájemcům o naší školu, ale všem, kteří hledají tu správnou školu pro svoje dítě. Během workshopu budete se mocí otestovat a zjísít, co vlasně je pro Vás ve vztahu ke škole a vzdělávání Vašeho dítěte nejdůležitější.

Workshop je zdarma, pokud si chcete rezervovat místo, nahláste nám svoji účást  na tel. číslo: 777 929 364 případně na e-mailem: info@skolamanesova.cz

http://www.skolamujprojekt.cz/

 

obrázekInformační leták [2,36 MB]

Prožili jsme spolu / Past Events

Šlapeto

... Hledáme nejvyšší místo Křížového vrchu, a tak scházíme z cesty a raději se snažíme držet na hřebeni. Už jsme minuli několik vrcholů, z nichž postupně každý vypadal jako ten skutečný. Teď už však nějakou dobu klesáme a zatím jsme nenašli to, proč jsme se sem vlastně vydali ...

První školní den

První školní den jsme si užili s divadlem „Hnedle vedle“...

obrázekobrázek
nahoru