Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Předškolní výchova

Předškolní výchova v mateřské škole Mánesova

0.0.0000 | Zuzana Staňková

   Výchova a vzdělávání dětí v MŠ vychází z inovativního českého vzdělávacího konceptu Škola Můj Projekt. Tento ucelený systém umožňuje dětem rozvíjet odpovědnost za sebe a za svět kolem nich.                 

Na čem stavíme

  • na rozvoji sociálních a emočních dovedností skrze umělecké a řemeslné tvoření 
  • na objevech a experimentech
  • na výuce v integrovaně tematických blocích
  • na výuce v projektech, které mění svět v lepší místo pro život
  • na učení skrze příběhy, smysly, pohyb a zážitek
  • na předškolní Hejného matematice
  • na angličtině s rodilým mluvčím

 

 

 

Nejnovější články

Změna organizace zápisů do MŠ pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, 

vzhledem k mimořádným opatřením MZ Vás tímto informujeme o změně organizace a kritérií zápisů do MŠ pro školní rok 2021/2022.

 
obrázek

Já a moji nejbližší

Jak to vypadá, když je MŠ zavřená a můžeme se vidět pouze online

obrázekobrázek

Naši školkáčci neztratí kontakt ani přes uzavření školek

Protikovidová nařízení vlády uzavřela nejen naši 1. a 2. třídu, ale i mateřskou školu. Chceme ale, aby děti neztratily vzájemný kontakt a mohly se rozvíjet. Učíme je proto i on-line.

obrázekobrázek