Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Předškolní výchova

Předškolní výchova v mateřské škole Mánesova

16.3.2011 | Zuzana Staňková

                     Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní výchovu.

            Veškeré naše snažení se zaměřuje k vytvoření pestré nabídky možností jak žít v co největším souladu s přírodou i sebou samým, jak vytvořit rovnováhu k dnešnímu, spíše konzumnímu způsobu života zaměřenému pouze na výkon.

            Domníváme se, že nemáme právo vychovávat děti k obrazu svému, a proto je učíme spíše schopnosti vybrat si vlastní životní cestu, po které je budeme doprovázet a pomáhat jim tak, aby vše zvládly samy.

            Vedeme děti k poznání, že vše ve vesmíru, kolem nás i v nás má svůj význam, své místo a svůj čas a my jsme všeho neoddělitelnou součástí. Učíme je poznávat, rozvíjet a využívat tyto vesmíry tak, aby se staly lepším místem pro život a aby jejich rozmanitost a krása zůstaly uchovány i pro budoucí generace. Vedeme je k umění dívat se a vidět, naslouchat a slyšet, cítit a uvědomovat si, hledat a nacházet.

            Vytváříme pozitivně vnímané prostředí spolupráce a spoluodpovědnosti s maximální možností individuální seberealizace. Prostřednictvím společně vytvářených a akceptovaných pravidel se snažíme zvyšovat u dětí pocit jistoty, bezpečí a lásky. Skutečnosti důležité pro smysluplný, bohatý a spokojený život jim sdělujeme prožitkem.

            Snažíme se rozpoznat možnosti, vlohy a nadání každého dítěte, pomáhat mu v poznání světa a sebe sama tak, aby se výchovou a vzděláváním stávalo svobodným člověkem, samostatným a zodpovědným za sebe.

Nejnovější články

Worshop Jak vybrat školu pro své dítě?

Máte malého předškoláka?

A máte tradiční otázky...

Jak poznáte kvalitní školu? Co je důležité při výběru školy? Jaká škola je vhodná právě pro vaše dítě?

Přijďte na náš workshop pro rodiče, za který bude vaše dítě vděčné!

obrázek

Třídní schůzky 28. února 2017

Vážení rodiče,

zveme Vás na TŘÍDNÍ SCHŮZKY - neboli setkání, které se koná 28. února 2017 od 16hod  v prostorách MŚ.

Termíny Zápisů do MŠ pro školní rok 2017/2018

Zápis do MŠ pro školní rok 2017/2018 se koná v pátek 12. května 2017 a v sobotu 13. května 2017.

 

obrázek

Třídní schůzky 28. února 2017

Vážení rodiče,

zveme Vás na TŘÍDNÍ SCHŮZKY - neboli setkání, které se koná 28. února 2017 od 16hod  v prostorách MŚ.

Divadelní představení

V podání Pouličního divadla Viktora Braunreitera... dětem se představení moc líbilo :)