Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Základní vzdělávání

Výchova a vzdělávání na Základní škole Mánesova

1.9.2018 | Zuzana Staňková

             Základní škola Mánesova nabízí žákům možnost všestranného rozvoje v jedinečném školním prostředí pod vedením zkušených učitelů. Škola se zaměřuje také na výuku žáků nadaných či motivovaných. Toho nedocilujeme individuálním programem pro každého jednotlivce, ale spíše takovým výběrem činností a takovými metodami, aby se při společné práci mohl rozvíjet každý žák. Vyučovací proces je zde organizován tak, aby žáci mohli dosáhnout maximálních výsledků bez zbytečného přetěžování.

            Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu Mánesova – škola globální výchovy zapsaného v rejstříku MŠMT ČR. Učivo jednoho školního roku je na 1. stupni rozděleno do tzv. epoch. Základní téma epochy může být historické, přírodovědné, zeměpisné, kulturní… Učení v epochách tvoří stěžejní část výuky v každém dni, kromě daného tématu se při něm děti seznamují i s novými jevy matematickými a jazykovými, které se na téma vážou.

            Škola dbá na všestranný rozvoj dětí, a proto klade velký důraz na výtvarné, hudební i pracovní činnosti, se kterými se děti nesetkávají jen v hodinách tomu určených, ale prakticky každý den. Zvláštností jsou samostatné projekty v rámci celku Svět práce. Žáci si v jedné hodině týdně sami rozhodují o tom, čím se budou zabývat. Připraví si svůj vlastní projekt, na kterém pak pracují až do zdárného konce.

            V dnešní době se stávají stále důležitější jazykové schopnosti žáků. Škola proto systematicky připravuje děti na složení mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek z anglického i německého jazyka, a to již od 1. ročníku. Výuku angličtiny navíc od počátku vedou rodilí mluvčí.

            Naše škola zajišťuje kvalifikovanou péči o děti od 7 do 16 hodin. V rámci družiny se dětem nabízí individuální výuka hry na nástroj, plavání a další zájmové aktivity podle aktuálních možností. Děti se mohou účastnit tradičních akcí školy, jako jsou vánoční jarmark, zahradní slavnost, velikonoční zdobení pštrosích vajec, hudební přehrávky apod. Na trasách Sokolov – Chodov a Sokolov – Karlovy Vary zajišťuje po dohodě dopravu dětí do školy školní autobus.

Nejnovější články

Změna organizace zápisů do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, 

vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR Vás tímto informujeme o změně organizace a kritérií zápisů do 1. třídy pro školní rok 2020/2021.