Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Školní družina

Školní družina

15.9.2022 | Zuzana Staňková

Činnost školní družiny jako prvku zájmového vzdělávání je propojena ve velké míře s prací žáků při vyučování. Vychovatelé se seznámili s cíli školního vzdělávacího programu a aktivně se zapojili do jeho realizace. K propojování dochází zejména při výuce integrovaně tematických bloků. Čas ve školní družině tráví žáci pod dohledem vychovatelů a učitelů tvořivě – přípravou na vyučování včetně individuální pedagogické péče, účastí v zájmových činnostech sportovních, uměleckých i rukodělných.

 

Školní družina je otevřená v následujících časech:

  • ranní družina od 7:00 do 8:00 hod.,
  • odpolední družina od konce vyučování do 16:00 hod.

 

Vedoucí školní družiny: Igor Klimeš

Pro přihlášení použijte Zápisní lístek.

Dotazy ohledně provozu školní družiny zasílejte na: info@skolamanesova.cz.

 

Telefonní číslo určené výhradně pro školní družinu je 604 566 227. Tento kontakt slouží pro informace o výjimečném vyzvednutí žáka jinou osobou, o dřívějším odchodu žáka, výjimečné jízdy autobusem a tak podobně. Prosím o dodržení formátu SMS pro srozumitelné a jednoduché přijetí instrukce družinářem, učitelem.

SMS tedy prosím pište v tomto formátu: jméno žáka, třída do které dochází, informace/instrukce pro družináře, jméno rodiče.

V případě nepotvrzení Vaší SMS družinářem kontaktujte vedoucího školní družiny pana Klimeše Igora (739 474 702).

Školní družina probíhá každý den venku (téměř za každého počasí) – je nutné mít vhodné oblečení a obuv na ven.

obrázek
ŠD
obrázek
ŠD
obrázek
ŠD
obrázek
ŠD
obrázek
ŠD
obrázek
ŠD
obrázek
ŠD
obrázek
Hry rozvíjející logické myšlení
obrázek
Stavebnice
obrázek
Fyzika hrou
obrázek
Koutek řemeslná dílna
obrázek
Koutek řemeslná dílna
obrázek
Pletení a háčkování

Nejnovější články

Integrovaně tematická výuka na 2. stupni ZŠ

Téma – lidské tělo, soustavy - 8. ročník

Jak integrujeme přírodopis, chemii, projekty, výtvarku, češtinu... a ani vlastně není podstatné, jaká hodina je v rozvrhu - děti se vše učí provázaně a smysluplně - výuka je činnostní - proto je to baví - rozumějí tomu a pamatují si to...

obrázekobrázek

Úspěšnost našich žáků 9. ročníku 2021/2022

V 9. ročníku naší ZŠ bylo ve školním roce 2021/2022 celkem 14 žáků. Všichni se dostali na střední školu či gymnázium, které si vlastním výběrem zvolili. Mnozí z nich vybírali ze dvou škol, na kterých uspěli.

Níže jsou uvedeny školy, na kterých žáci uspěli a vybrali si je pro další studium.

Přírodní vědy - integrovaně tematická výuka na 2. stupni ZŠ

Na 2. stupni naší základní školy pokračujeme v integrovaně tematické výuce, jakou znáte z 1. stupně.

obrázekobrázek

Představujeme vám naši 1. třídu

Máte doma budoucího prvňáčka?

Přinášíme vám podrobnější ochutnávku, jak vypadá 1. třída u nás

obrázekobrázek

Vysvědčení a hodnocení žáků

V pololetí jsme rozdali dětem vysvědčení – pomyslnou tečku za velkou prací, která děti i nás, pedagogy, provází vždy celé pololetí.

obrázekobrázek