Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

slider-1

Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového ...

více ...

slider-1

Základní škola Mánesova nabízí žákům možnost všestranného rozvoje v jedinečném školním prostředí pod vedením zkušených učitelů. Škola se zaměřuje také na výuku žáků nadaných či motivovaných ...

více ...

slider-1

Čtyřleté Gymnázium Mánesova úspěšně vzdělává studenty již sedmým rokem. Navazuje na vzdělávání v ZŠ Mánesova, která na druhém stupni realizuje výuku žáků minimálně na úrovni osmiletého gymnázia ...

více ...

Intuitivní pedagogika / Intuitive Pedagogy

Medailony lektorů intuitivní pedagogiky

11.3.2014 | Zuzana Staňková

Jméno odborného garanta a údaje o něm:

Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D. – 15 let praxe - studium MFF UK a waldorfského semináře pro středoškolské učitele v Praze, tříleté pokračující vzdělávání na waldorfském semináři v německém Kasselu. Absolvoval semináře intuitivní pedagogiky v Německu a ve Švédsku.  Vyučoval matematiku, fyziku, zeměpis, němčinu a angličtinu na druhém stupni ZŠ a na střední škole u nás a v zahraničí (Německo, Švýcarsko, Ukrajina), aktivní účast na tvorbě vzdělávacích programů Waldorfské lyceum a Kombinované lyceum, v současné době na waldorfském lyceu v Praze, koordinuje mentorskou činnost zahraničních lektorů, vzdělávání učitelů v zahraničí a žákovské výměnné pobyty, je zástupcem projektu evropského portfolia (EPC) za ČR. Spoluorganizuje vzdělávání waldorfských učitelů a vzdělávání učitelů cizích jazyků. Spravuje webový portál Institutu pro podporu inovativního vzdělávání, spolužil Sdružení pro rozvoj waldorfské pedagogiky.

 

Lektoři:

Pär Ahlbom (Švédsko) –  40 let praxe -  intuitivní pedagogika, tvořivé hry, hudební terapie a zpěv. podle Werbeck–50 let praxe – studoval kresbu, loutkové divadlo a hudbu, v 60. letech se proslavil jako skladatel, pak působil na waldorfských školách, na učitelských seminářích, pracoval s postiženými a přitom vyvinul nové metody antroposofické hudební terapie, které se pozdě ji rozšířili do celého světa. Před více než třiceti lety v Järně založil školu Solvik, kde plně rozvinul metody intuitivní pedagogiky, která spíše než z waldorfských tradic čerpá přímo ze základních pedagogických ideí Rudolfa Steinera a odvážným způsobem uskutečňuje důslednou výchovu k vnitřní svobodě. Nedávno bylo Päru Ahlbomovi a jeho škole natočen dokumentární film. Patří k nejvýznačnějším světovým osobnostem čerpajícím z díla Rudolfa Steinera.

Dieter Schwartz (Německo)  –  10 let praxe  -  je žák Pära Ahlboma a světoznámé autistky Iris Johansenové. Studoval orchestrální hudbu a působil jako dirigent. Později pracoval jako waldorfský učitel na waldorfských školách Engelberg, Windrater Talschule, byl třídním učitelem v německém Elztalu. Vede semináře intuitivní pedagogiky a osobního rozvoje, diriguje.

Merete Løvlie (Švédsko)  –  40 let praxe -   je malířka a učitelka, dlouholetá ředitelka školy Solvik ve Švédsku. Poskytuje pedagogické poradenství, přednáší a vede kurzy malování na různých místech v Evropě.

Lukas König (Německo) – 5 let praxe - je žák Pära Ahlboma a světoznámé autistky Iris Johansenové. Vystudoval antroposoficky orientovanou divadelní školu Michaila Čechova v Berlíně, paralelně studoval intuitivní pedagogiku. Režíroval četné žákovské a studentské divadelní hry.

 

Prožili jsme spolu / Past Events

Šlapeto

... Hledáme nejvyšší místo Křížového vrchu, a tak scházíme z cesty a raději se snažíme držet na hřebeni. Už jsme minuli několik vrcholů, z nichž postupně každý vypadal jako ten skutečný. Teď už však nějakou dobu klesáme a zatím jsme nenašli to, proč jsme se sem vlastně vydali ...

První školní den

První školní den jsme si užili s divadlem „Hnedle vedle“...

obrázekobrázek
nahoru