Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

slider-1

Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového ...

více ...

slider-1

Základní škola Mánesova nabízí žákům možnost všestranného rozvoje v jedinečném školním prostředí pod vedením zkušených učitelů. Škola se zaměřuje také na výuku žáků nadaných či motivovaných ...

více ...

slider-1

Čtyřleté Gymnázium Mánesova úspěšně vzdělává studenty již sedmým rokem. Navazuje na vzdělávání v ZŠ Mánesova, která na druhém stupni realizuje výuku žáků minimálně na úrovni osmiletého gymnázia ...

více ...

Spolupráce a projekty

OP JAK - Šablony MŠ a ZŠ 1

6.10.2023 | Zuzana Staňková

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů

v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy

02_22_002 ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

Celý článek ...

OP JAK - Šablony Gymnázium

1.6.2023 | Zuzana Staňková

Účastníme se projektu OP JAK - Šablony Gymnázium, z kterého realizujeme vzdělávání pedagogů a vzdělávací aktivity pro žáky. 

obrázek
Leták projektu

Nadace Terezy Maxové dětem

7.11.2022 | Zuzana Staňková

obrázek

Děkujeme za podporu Nadaci Terezy Maxové dětem jako partnerovi projektu "Podpora vzdělávání ukrajinských žáků v ČR".

Celý článek ...
obrázeklogo NTM [48,25 kB]

Projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol

25.10.2022 | Zuzana Staňková

Školní projekt se skládá z programů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, prostřednictvím kterých žákům do základních škol po celé České republice pravidelně a zdarma dodáváme zdravé svačiny v podobě ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků. Dodávky do škol jsou financovány ze státních prostředků za finanční spoluúčasti Evropské unie.

Celý článek ...

Vybavení odborné přírodovědné učebny ve Škole Můj Projekt Mánesova

28.6.2022 | Zuzana Staňková

obrázek

Díky realizaci projektu získají žáci a učitelé nově vybavenou učebnu přírodních věd, která bude zaměřena na rozvoj klíčových kompetencí v oblasti přírodních věd v úzké vazbě na rozvoj klíčové kompetence ve schopnosti práce žáků s digitálními technologiemi. Pořizované vybavení zvýší kvalitu výuky přírodovědných oborů na škole a poskytne žákům nové podněty a motivaci k poznávání různých jevů a procesů v oblasti IT i přírodních věd, které je budou bavit. 

Celý článek ...
obrázekPDF dokument [147,62 kB]
obrázekIROP [107,91 kB]

Jako jediní v Karlovarském kraji jsme se zapojili do pilotního ověřování kombinovaného studia

14.9.2021 |

obrázek

Účast v pilotním projektu "pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání“, který pro školy vypsalo ministerstvo školství, umožní našim žákům a studentům pracovat v předmětech Můj den, Výuka v projektech nebo dobrovolnictví či fiktivní firma z domova mnohem efektivněji.

Celý článek ...

Projekt Rozvíjíme se společně II

1.9.2020 | Eliška Bínová

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_065 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Celý článek ...

Škola pro demokracii

28.2.2019 | Zuzana Staňková

obrázek

Ve školním roce 2018/2019 jsme vstoupili do sítě Škol pro demokracii.

Celý článek ...

Seznam sponzorů Výročního a maturitního plesu školy

1.2.2019 | Zuzana Staňková

obrázek

Náš Výroční a maturitní ples podpořili tito sponzoři. Velice všem děkujeme!!!

Celý článek ...

Společné zlepšování

22.5.2017 |

obrázek

Naše škola je zapojena do projektu Společné zlepšování

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001047

Celý článek ...

Pracujeme na výzvě č.57

17.12.2015 | Eliška Bínová

Žáci 2. st. naši školy se v rámci výzvy 57 v programu OP VK se zaujetím zapojili do vlastnoručního vytváření výrobků ze dřeva. Během projektového dne si pod vedením učitelů samostatně vyzkoušeli přípravu a vlastní výrobu vánočního svícnu.

Celý článek ...

Výzva č.56

6.12.2015 | Eliška Bínová

obrázek

Nejen třídní, ale i celoškolní výjezdy jsou důležitou součástí výchovně-vzdělávacího programu školy Mánesova – školy globální výchovy...

Celý článek ...

Výzva č.57

22.10.2015 | Eliška Bínová

obrázek

Naše škola realizuje projekt Moderní přístupy k výuce registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/57.0867 zaměřený na rozvoj technických dovedností a na rozvoj výuky anglického/německého/francouzského jazyka formou blended learningu.

Celý článek ...

Projekt EU - peníze školám

19.4.2013 | Zuzana Staňková

ZŠ zpracovala v rámci projektu EU - peníze školám, v rámci šablony III/2 následující sady výukových materiálů:

Pravěk a starověk, rozsah 200 stran, autor:Mgr. Michaela Eisenbrucková,

Historická zastavení, rozsah 110 stran, autor: Petr Richtář,

Český jazyk, rozsah 200 stran, autoři: Mgr. Michaela Eisenbrucková, Petr Richtář.

Všechny sady jsou k dispozici na e-mailovém kontaktu: zuzana.vecerkova@skolamanesova.cz - na požádání poskytneme DUMy pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR.

Zkvalitňování procesu vzdělávání nadaných žáků

8.3.2012 | Zuzana Staňková

Naše škola je zapojena do projektu s názvem: Zkvalitňování procesu vzdělávání dětí a žáků nadaných a žáků se specifickými poruchami učení ve spolupráci s partnerskou školou v Ostravě: Primaškola Ostrava http://www.primaskola.cz

Celý článek ...

Naše škola je členem Asociace cambridgeských škol

15.9.2011 | Zuzana Staňková

obrázek

Asociace cambridgeských škol v ČR je volné sdružení škol – věrných uživatelů učebnic Cambridge University Press.
 

Celý článek ...

Prožili jsme spolu

Mezinárodní jazykové zkoušky z AJ

Sobota 27. května 2023... Napětí, tréma, těšení se, zvědavost... Každý prožíval mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny podle svého...

obrázekobrázek

Vánoční jarmark

Pojďme si připomenout, jak jsme v pátek 9. prosince 2022 prožili Vánoční jarmark naší školy.

Jsme moc rádi za tak hojnou účast našich dětí, rodičů i prarodičů. Bylo moc milé vás všechny potkat, být na chvíli spolu...

obrázekobrázek

Svačinky pro dobrou věc

Jak pomoci našim novým ukrajinským žákům s pořízením školních pomůcek? Třeba prodejem vlastoručně vyrobených svačinek od jejich spolužáků z 5. a 9. třídy, kteří nejenže získají pekařské a cukrářské dovednosti, ale naceněním svých výrobků obohatí svou finační gramotnost.

obrázek

Zastavil se u nás EduBus

Jak si poradit s roboty? Naučit je tancovat tak, jak pískáme. To naše žáky i jejich pedagogy učil EduTeam v rámci projektu O2 Chytrá škola. 

obrázek

Pomozme, aby i děti z ulice mohly tvořit!

Podporujeme iniciativní lidi, kteří dělají náš svět lepším místem pro život. Jestli to cítíte stejně, připojte se k nám. Zatím jsme díky Vašim příspěvkům vybrali 2600 Kč. Do konce sbírky zbývá už jen 8 dní!

obrázek
nahoru