Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

slider-1

Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového ...

více ...

slider-1

Základní škola Mánesova nabízí žákům možnost všestranného rozvoje v jedinečném školním prostředí pod vedením zkušených učitelů. Škola se zaměřuje také na výuku žáků nadaných či motivovaných ...

více ...

slider-1

Čtyřleté Gymnázium Mánesova úspěšně vzdělává studenty již sedmým rokem. Navazuje na vzdělávání v ZŠ Mánesova, která na druhém stupni realizuje výuku žáků minimálně na úrovni osmiletého gymnázia ...

více ...

Školská rada

Jednání školské rady ve školním roce 2012 - 2013

19.3.2012 | Zuzana Staňková

1. jednání ŠR proběhlo dne 15. října 2012 za účasti pěti členů a paní ředitelky Mgr. Elišky Bínové

- do ŠR byl zvolen nový člen za pedagogické pracovníky, Šárka Křížová, tř. uč. 1. ročníku ZŠ

- byla projednána a schválena Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012

- byla projednána organizace školního roku a plán propagace školy v tomto školním roce - činnost naší školy bude prezentována zejména mateřským školám v Sokolově a žákům 9. ročníků ZŠ, kteří si letos podávají přihlášky k dalšímu studiu. Letos pořádáme dva dny otevřených dveří a jeden termín přijímacích zkoušek nanečisto na gymnázium.

- přítomní byli seznámeni s aktuálními počty dětí a žáků v MŠ, ZŠ a G a se složením pedagogického sboru

- proběhla diskuze k finanční situaci školy, k možnostem sponzorování rodiči, k dopravě a přijímání nových žáků

 

2. jednání ŠR proběhlo dne 26. června 2013 za účasti pěti členů, Miloslav Bureš se nezúčastnil

- byly projednány změny v ŠVP vyplývající ze změn v RVP ZV

- přítomní byli seznámeni s plánovanými příměstskými tábory o prázdninách 2013

- proběhla diskuze k počtu studentů a pedagogů

- přítomní byli seznámeni s výsledky práce v MŠ Montessori za první rok jejího provozu

Prožili jsme spolu

Druhý tematický den

První prosincové pondělí bylo v naší škole od rána velmi rušno. Konal se tu totiž další z takzvaných Tematických dnů. Ty se ve škole odehrají několikrát během školního roku. Žáci se v nich věnují sami sobě, svému rozvoji a učitelé pro ně vytvářejí program šitý na míru. Žáci ze všech tříd základní školy i gymnázia pro tento den vytvoří skupinky, ve kterých během dopoledne prochází připravená stanoviště. Získávají na nich nové informace i dovednosti, které tu rovnou uplatňují v praxi.

obrázek

Discovering activities

Už jste někdy pozorovali, jak se mění skupenství u hmoty vytvořené ze škrobu a vody?

Co se stane, když smícháte teplé mléko a ocet?

Vyráběli jste někdy barevný déšť?

Dokážete propíchnout pytlík plný vody tak, aby voda nevytekla?

Stavěli jste někdy věže a obrazce ze špejlí a marshmallow?

Umíte vytvořit výbuch pomocí jedlé sody a octa s barvou?...

obrázekobrázek

Halloween

Past October the students of Manesova School have yet again joined all of their forces in order to organize our annual favourite holiday of Halloween...

obrázekobrázek

První tematický den "Nemučím se, když se učím"

V pondělí 30. října jsme pořádali speciální Tematický den. Je to den, kdy se vyučování promění z klasických hodin ve specializovaný "kruhový trénink" na nějaké téma, které tentokrát bylo "Nemučím se, když se učím". A jak to celé probíhá?

obrázekobrázek

Šlapeto

... Hledáme nejvyšší místo Křížového vrchu, a tak scházíme z cesty a raději se snažíme držet na hřebeni. Už jsme minuli několik vrcholů, z nichž postupně každý vypadal jako ten skutečný. Teď už však nějakou dobu klesáme a zatím jsme nenašli to, proč jsme se sem vlastně vydali ...

nahoru