Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

slider-1

Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového ...

více ...

slider-1

Základní škola Mánesova nabízí žákům možnost všestranného rozvoje v jedinečném školním prostředí pod vedením zkušených učitelů. Škola se zaměřuje také na výuku žáků nadaných či motivovaných ...

slider-1

Čtyřleté Gymnázium Mánesova úspěšně vzdělává studenty již sedmým rokem. Navazuje na vzdělávání v ZŠ Mánesova, která na druhém stupni realizuje výuku žáků minimálně na úrovni osmiletého gymnázia ...

více ...

Školní rok 2017/2018

Třetí tematický den

31.3.2018 | Zuzana Staňková

Žáci jako obvykle utvořili věkově smíšené skupinky, ve kterých během dne procházeli několika stanovišti s různým programem, jehož jednotícím tématem byl pohled na sebe samého. Celodenní program byl o tom, jak žáci sami sebe vidí, jak o sobě přemýšlejí, jaké hodnoty jsou jim blízké, co si přejí, čeho se třeba obávají a v co doufají.

A co na stanovištích zažívali? Na jednom z nich šli například na trh se svými dobrými vlastnostmi - napsali je na kartičky, které si na sebe připnuli, a potom se vzájemně potkávali "na tržišti uprostřed třídy", pročítali si vlastnosti svých spolužáků a pokud chtěli, navzájem si své vlastnosti vyměňovali. Zdánlivě obyčejná aktivita vede k zajímavým zkušenostem a v návazné reflexi k otázkám typu: Jaké to bylo, když si druzí četli tvé vlastnosti? Byl o některou z tvých vlastností zájem? A pokud ano, jaký to byl pocit? Napadlo tě při pročítání vlastností druhých, že můžeš svůj seznam vlastností rozšířit? Zaujala tě nějaká vlastnost natolik, že ji chceš také mít?

V tomto školním roce nás čeká ještě jeden tematický den, ve středu 2.5.

Prožili jsme spolu

Cirkus byl

Před stanem se začínají objevovat hloučky nedočkavých návštěvníků cirkusu. Většina z nich zatím netuší, jaká podívaná je čeká. Žádná zvířata. Stovka účinkujících. Samé děti a pár učitelů. Třídenní trénink a rovnou veřejné vystoupení. Někteří rodiče se vychloubají a poučují ostatní, jak se staví cirkusový stan. Však je to minulou neděli stálo dost práce.

Čtvrtý tematický den za námi

V první polovině května proběhl další z Tematických dnů.

obrázekobrázek

Třetí tematický den

Na naší škole proběhl v pondělí 26. března třetí tematický den, tentokrát s podtitulem Poznáváme sami sebe (nejen o silných stránkách).

Velikonoční dílny

První opravdu jarní a slunečný den je za námi a s ním i naše "Velikonoční dílny"...

obrázekobrázek

Druhý tematický den

První prosincové pondělí bylo v naší škole od rána velmi rušno. Konal se tu totiž další z takzvaných Tematických dnů. Ty se ve škole odehrají několikrát během školního roku. Žáci se v nich věnují sami sobě, svému rozvoji a učitelé pro ně vytvářejí program šitý na míru. Žáci ze všech tříd základní školy i gymnázia pro tento den vytvoří skupinky, ve kterých během dopoledne prochází připravená stanoviště. Získávají na nich nové informace i dovednosti, které tu rovnou uplatňují v praxi.

obrázek
nahoru