Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

slider-1

Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového ...

více ...

slider-1

Základní škola Mánesova nabízí žákům možnost všestranného rozvoje v jedinečném školním prostředí pod vedením zkušených učitelů. Škola se zaměřuje také na výuku žáků nadaných či motivovaných ...

více ...

slider-1

Čtyřleté Gymnázium Mánesova úspěšně vzdělává studenty již sedmým rokem. Navazuje na vzdělávání v ZŠ Mánesova, která na druhém stupni realizuje výuku žáků minimálně na úrovni osmiletého gymnázia ...

více ...

Školní akce  [od: Srpen 2021]

10.9.2021 - 30.9.2021  Volba do školské rady

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás požádat o návrh kandidátů do školské rady. Volba do ŠR za zákonné zástupce se bude konat v pondělí 27. 9. 2021.

Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

 

Kandidáty za zletilé žáky a zákonné zástupce žáků prosím navrhujte prostřednictvím formuláře, který je vyvěšen na nástěnce ve vstupní hale školy.

Vyplněný formulář prosím vhoďte do schránky u vstupu školy nejpozději do čtvrtka 16. 9. 2021. 

 

Kandidáta můžete také navrhnout prostřednictvím dotazníku na webové stránce https://www.survio.com/survey/d/Y8Z5X8E5X6X4G4J6U .

Touto cestou je také možné hlasovat nejpozději do 16. 9. 2021.

 

Děkuji.

Mgr. et Mgr. Markéta Adamcová

ředitelka školy

Více ...

13.9.2021  Představíme Vám koncepci výuky angličtiny i inovativní program gymnázia

obrázek

Ve středu 15. září jsme pro Vás, rodiče našich žáků a studentů, ale i pro Vás, zájemce o studium na naší škole,  připravili představení dvou inovací tohoto školního roku.

               V 15.30 garant výuky anglického jazyka na naší škole, Lucie Waloschková Niebauerová, představí naši koncepci založenou na zážitku s jazykem tak, jak jej používají a prožívají rodilí mluvčí. Seznámit se můžete s celým týmem angličtinářů, včetně učitelů, pro něž je anglický jazyk jazykem rodným.

               V 17 hodin Vám přiblížíme inovativní koncepci našeho gymnázia, kterou nyní ověřujeme v pilotním prvním ročníku. Na studenty čeká dobrovolnictví, fiktivní firma, projektové řízení, integrovaná výuka přírodních a společenských věd, matematika vyučovaná Hejného metodou či expedice. Studenty bude čtyři roky provázet na jejich cestě i mentor či kouč.

               Své otázky na koncepci angličtiny můžete posílat již nyní na lucie.niebauerova@skolamanesova.cz a na koncepci gymnázia na martin.volny@skolamanesova.cz. Odpovědí na ně se dočkáte na společném setkání.

               Těšíme se na Vás.

               Váš tým Školy Můj Projekt Mánesova

Více ...

27.9.2021 - 30.9.2021  Volby do školské rady

Vážení rodiče a zletilí žáci,

ve dnech 27. – 30. 9. 2021 se uskuteční on-line volby do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky.

Volby končí ve čtvrtek 30.9. ve 12:00 hodin.

Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Volby proběhnou prostřednictvím formuláře, který naleznete v emailu zaslaném ve čtvrtek 23. 9.

Dovolujeme si Vám představit medailonky kandidátek, které vzešly z Vašich návrhů – Mgr. Kateřiny Zemanové a Ing. Kateřiny Borůvkové. Oběma děkujeme za kandidaturu a Vám děkujeme za spolupráci a účast na volbách.

 

ING. KATEŘINA BORŮVKOVÁ

41 LET

ekonom, v minulosti učitelka (AJ, účetnictví, statistika, základy ekonomiky na SOŠ), matka 2 dětí (7 a 9 let)

V životě jsem dostala hodně darů a některé jsem ještě neobjevila. Někdy vlastní vinou a některé už neobjevím, protože je ve mně zabil školský systém, se kterým velmi nesouhlasím. Jsem šťastná, že se moje děti mohou vzdělávat a život objevovat na Škole Můj Projekt Mánesova a že jako rodič jsem pro školu partnerem a ne nepřítelem. Jsem ráda, že se moje děti nebojí dělat chyby, říci svůj názor, sami se podílet na tvorbě svého bytí, že škola pro ně není memorování encyklopedických znalostí bez hledání smyslu a celku. Pevně věřím, že v životě budou mít vyšší hodnoty, než hledat jen svůj prospěch a finanční ohodnocení, ale budou se snažit být užitečnou součástí světa. Oceňuji práci teamu na Škole Můj Projekt i všech minulých zaměstnanců, se kterými jsem měla tu čest se poznat. Cením si jejich odvahy dělat věci tak jak je dělají, protože jinak neznamená špatně, a proto je Škola Můj Projekt o mnoho kroků napřed.

 

MGR. KATEŘINA ZEMANOVÁ

učitelka, matka dvou dcer

Jmenuji se Kateřina Zemanová, jsem absolventkou UJEP (v roce 2000). Pracuji jako učitelka na základní škole. Mám dvě dcery, které navštěvují školu Mánesova. Pro naše děti jsme vybrali tuto školu, neboť je podporuje v takových dovednostech, které jim pomohou vést smysluplný, naplněný život a učí je být tvůrcem budoucnosti. Nejraději trávím čas se svou rodinou a dvěma psy v přírodě nebo na horách.

Více ...

Prožili jsme spolu

Svačinky pro dobrou věc

Jak pomoci našim novým ukrajinským žákům s pořízením školních pomůcek? Třeba prodejem vlastoručně vyrobených svačinek od jejich spolužáků z 5. a 9. třídy, kteří nejenže získají pekařské a cukrářské dovednosti, ale naceněním svých výrobků obohatí svou finační gramotnost.

obrázek

Zastavil se u nás EduBus

Jak si poradit s roboty? Naučit je tancovat tak, jak pískáme. To naše žáky i jejich pedagogy učil EduTeam v rámci projektu O2 Chytrá škola. 

obrázek

Pomozme, aby i děti z ulice mohly tvořit!

Podporujeme iniciativní lidi, kteří dělají náš svět lepším místem pro život. Jestli to cítíte stejně, připojte se k nám. Zatím jsme díky Vašim příspěvkům vybrali 2600 Kč. Do konce sbírky zbývá už jen 8 dní!

obrázek

Tři malí králové požehnali žákům i učitelům

Tříkrálovou sbírkou jsme podpořili místní lokální projekty.

obrázekobrázek

Včera jsme společně přivolali svatého Martina

Včera jsme si s rodiči, dětmi i přáteli školy připomněli tradiční svátek sv. Martina. 

obrázekobrázek
nahoru