Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

slider-1

Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového ...

více ...

slider-1

Základní škola Mánesova nabízí žákům možnost všestranného rozvoje v jedinečném školním prostředí pod vedením zkušených učitelů. Škola se zaměřuje také na výuku žáků nadaných či motivovaných ...

více ...

slider-1

Čtyřleté Gymnázium Mánesova úspěšně vzdělává studenty již sedmým rokem. Navazuje na vzdělávání v ZŠ Mánesova, která na druhém stupni realizuje výuku žáků minimálně na úrovni osmiletého gymnázia ...

více ...

Školní akce  [od: Září 2020]

10.10.2020  Den s Mánesovkou

obrázek

Zajímá vás, jak u nás vyučujeme? Chcete si zkusit výku podle inovativního konceptu Škola Můj Projekt na vlastní kůži? Přijďte se k nám podívat 10. 10. na Den s Mánesovkou.

Kdy? 10. 10. 2020, Začínáme v 9 hodin. Zarezervujte si cca 3 hodiny svého času.

Kde? Škola Můj Projekt Mánesova. Mánesova 1672, Sokolov
Více ...

10.3.2021  Mánesovka peče pro zdravotníky

obrázek

V loňském roce jsme navázali spolupráci s dobrovolnickým centrem INSTAND.

V době adventu vyráběly děti z prvního stupně dárky a přání a psaly dopisy pro Dům ošetřovatelské péče DOP-HC. Žák šesté třídy pro seniory nahrál kouzelnické představení.

Protože chceme i nadále pomáhat lidem, kteří to potřebují, rozhodli jsme se opět ve spolupráci s dobrovolnickým centrem INSTAND napéct pro zdravotníky sokolovské nemocnice. V době, kdy jsou nemocnice plně vytížené a zdravotníci dlouhodobě přetížení, jsme se rozhodli udělat jim radost doma upečeným pečivem. Možná někteří ocení čerstvé pečivo, které přinesou domů svým rodinám. Možná si na něm rádi pochutnají ve vzácné chvilce odpočinku…

V pondělí 15. 3. dopoledne shromáždíme pečivo ve škole a mezi 12.30 – 13.00 vše odvezeme do Nemocnice Sokolov.

Věříme, že spolu s INSTAND potěšíme zaměstnance nemocnice i jejich blízké.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Více ...

2.4.2021 - 30.4.2021  Jdeme do přírody

obrázek
Je libo Honbu za strašidlem po Goethově stezce? Chcete se vydat po stopách skřítka Horáce? Či byste se rádi stali Malým princem? Nebo přijmete pozvání holky jménem Máneska a vydáte se na cestu kolem Vítkova?
Čtyři stezky plné úkolů v různých okresech kvůli platným protiepidemickým opatřením pro Vás připravili naši vyučující. Pojďte vstát od monitorů a diplejů a vydejte se s námi do přírody. Prožijete dobrodružství zábavnější, než kterákoli "gamesa" a udělejte něco i pro své zdraví a pohodu Cestou zachyťte své dobrodružství na video nebo fotku a vložte nám pod příspěvek na školní fb. Splněné úkoly pak do classroom Mánesovka, kde najdete podrobnosti o jednotlivých stezkách.
Více ...

10.9.2021 - 30.9.2021  Volba do školské rady

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás požádat o návrh kandidátů do školské rady. Volba do ŠR za zákonné zástupce se bude konat v pondělí 27. 9. 2021.

Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

 

Kandidáty za zletilé žáky a zákonné zástupce žáků prosím navrhujte prostřednictvím formuláře, který je vyvěšen na nástěnce ve vstupní hale školy.

Vyplněný formulář prosím vhoďte do schránky u vstupu školy nejpozději do čtvrtka 16. 9. 2021. 

 

Kandidáta můžete také navrhnout prostřednictvím dotazníku na webové stránce https://www.survio.com/survey/d/Y8Z5X8E5X6X4G4J6U .

Touto cestou je také možné hlasovat nejpozději do 16. 9. 2021.

 

Děkuji.

Mgr. et Mgr. Markéta Adamcová

ředitelka školy

Více ...

13.9.2021  Představíme Vám koncepci výuky angličtiny i inovativní program gymnázia

obrázek

Ve středu 15. září jsme pro Vás, rodiče našich žáků a studentů, ale i pro Vás, zájemce o studium na naší škole,  připravili představení dvou inovací tohoto školního roku.

               V 15.30 garant výuky anglického jazyka na naší škole, Lucie Waloschková Niebauerová, představí naši koncepci založenou na zážitku s jazykem tak, jak jej používají a prožívají rodilí mluvčí. Seznámit se můžete s celým týmem angličtinářů, včetně učitelů, pro něž je anglický jazyk jazykem rodným.

               V 17 hodin Vám přiblížíme inovativní koncepci našeho gymnázia, kterou nyní ověřujeme v pilotním prvním ročníku. Na studenty čeká dobrovolnictví, fiktivní firma, projektové řízení, integrovaná výuka přírodních a společenských věd, matematika vyučovaná Hejného metodou či expedice. Studenty bude čtyři roky provázet na jejich cestě i mentor či kouč.

               Své otázky na koncepci angličtiny můžete posílat již nyní na lucie.niebauerova@skolamanesova.cz a na koncepci gymnázia na martin.volny@skolamanesova.cz. Odpovědí na ně se dočkáte na společném setkání.

               Těšíme se na Vás.

               Váš tým Školy Můj Projekt Mánesova

Více ...

Prožili jsme spolu

Jeden svět - náš svět

Podnítit zájem žáků a studentů o svět kolem sebe pomáhá každoročně filmový festival Jeden svět. Zúčastnili jsme se i letos.

obrázek

Našim dětem můžeme dopřát to, co jsme my sami neměli

Mám radost, že můžeme našim dětem dopřát to, co jsme my sami neměli - opravdovou radost z poznávání a vzdělání a kvalitní start do života. Chválí naši školu matka dvou našich žáků Petra. Chcete i Vy být spokojenými rodiči? Zapište svého prvnáčka k nám.

obrázekobrázek

Pomáháme během

Jak pomoci na jeden zátah sobě i druhým? Co třeba virtuálním během!‍

obrázekobrázek

Potěšili jsme seniory i o Velikonocích

Výrobou velikonočních dekorací a přáníček jsme - stejně jako v době adventní - potěšili seniory z našeho partnerského domu s pečovatelskou službou v Dolním Rychnově.

obrázekobrázek

Co děláme a co chystáme

Píší o nás v Sokolovském deníku...

Každé ráno vám dítě opakuje, že nechce do školy? Stěžuje si, že ho škola nebaví? Že učitelé neučí zajímavě? Že neví, proč se učit nazpaměť? Že vlastně ani netuší, proč se danou látku učí? Pak právě pro vás je koncept Škola Můj Projekt (ŠMP) realizovaný sokolovskou Školou Mánesova, který inovuje české školství a usiluje o to, aby škola připravila žáky na praktický život v reálném světě, umožnila jim poprat se s životními výzvami a především z nich vychovala spokojené lidi.

obrázekobrázek
nahoru