Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

slider-1

Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového ...

více ...

slider-1

Základní škola Mánesova nabízí žákům možnost všestranného rozvoje v jedinečném školním prostředí pod vedením zkušených učitelů. Škola se zaměřuje také na výuku žáků nadaných či motivovaných ...

více ...

slider-1

Čtyřleté Gymnázium Mánesova úspěšně vzdělává studenty již sedmým rokem. Navazuje na vzdělávání v ZŠ Mánesova, která na druhém stupni realizuje výuku žáků minimálně na úrovni osmiletého gymnázia ...

více ...

Aktuality

Vybavení odborné přírodovědné učebny ve Škole Můj Projekt Mánesova

28.06.2022 | Zuzana Staňková | Spolupráce a projekty

Název projektu: Vybavení odborné přírodovědné učebny ve Škole Můj Projekt Mánesova

Příjemce: Škola Můj Projekt Mánesova - gymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o.

Stav projektu: Projekt ve fyzické realizaci

Termín realizace: 1. 3. 2021 – 31. 8. 2022

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016144

 

Díky realizaci projektu získají žáci a učitelé nově vybavenou učebnu přírodních věd, která bude zaměřena na rozvoj klíčových kompetencí v oblasti přírodních věd v úzké vazbě na rozvoj klíčové kompetence ve schopnosti práce žáků s digitálními technologiemi. Pořizované vybavení zvýší kvalitu výuky přírodovědných oborů na škole a poskytne žákům nové podněty a motivaci k poznávání různých jevů a procesů v oblasti IT i přírodních věd, které je budou bavit. Součástí nového vybavení učebny budou výukové pomůcky, které budou sloužit žákům k pozorování a zkoumání přírodních jevů. Získané poznatky pak budou moci žáci analyzovat a dále zpracovávat prostřednictvím výukových pomůcek a digitálních technologií učebny. Učebna bude vybavena potřebným nábytkem, HW, SW, a dalším zařízením tak, aby odpovídala potřebám žáků 1. i 2. stupně ZŠ. Nově vybavená učebna bude dostupná bezbariérově prostřednictvím mobilního schodolezu.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na Základní škole Můj Projekt Mánesova.

 

Dílčími cíli projektu je dále:

- zvýšení kvality výuky v klíčové kompetenci v oblasti přírodních věd

- zvýšení kvality výuky v klíčové kompetenci schopnost práce s digitálními technologiemi

- zvýšení motivace žáků k práci s moderními technologiemi a jejich praktickým využitím v různých oborech

- zefektivnění výukového prostředí

- zvýšení důrazu na praktické dovednosti v oblasti přírodovědných oborů a IT, které mohou žáci později uplatnit v osobním i pracovním životě

- podpoření rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

obrázek
IROP
obrázekPDF dokument [147,62 kB]

Prožili jsme spolu

Svačinky pro dobrou věc

Jak pomoci našim novým ukrajinským žákům s pořízením školních pomůcek? Třeba prodejem vlastoručně vyrobených svačinek od jejich spolužáků z 5. a 9. třídy, kteří nejenže získají pekařské a cukrářské dovednosti, ale naceněním svých výrobků obohatí svou finační gramotnost.

obrázek

Zastavil se u nás EduBus

Jak si poradit s roboty? Naučit je tancovat tak, jak pískáme. To naše žáky i jejich pedagogy učil EduTeam v rámci projektu O2 Chytrá škola. 

obrázek

Pomozme, aby i děti z ulice mohly tvořit!

Podporujeme iniciativní lidi, kteří dělají náš svět lepším místem pro život. Jestli to cítíte stejně, připojte se k nám. Zatím jsme díky Vašim příspěvkům vybrali 2600 Kč. Do konce sbírky zbývá už jen 8 dní!

obrázek

Tři malí králové požehnali žákům i učitelům

Tříkrálovou sbírkou jsme podpořili místní lokální projekty.

obrázekobrázek

Včera jsme společně přivolali svatého Martina

Včera jsme si s rodiči, dětmi i přáteli školy připomněli tradiční svátek sv. Martina. 

obrázekobrázek
nahoru