Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

slider-1

Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového ...

více ...

slider-1

Základní škola Mánesova nabízí žákům možnost všestranného rozvoje v jedinečném školním prostředí pod vedením zkušených učitelů. Škola se zaměřuje také na výuku žáků nadaných či motivovaných ...

více ...

slider-1

Čtyřleté Gymnázium Mánesova úspěšně vzdělává studenty již sedmým rokem. Navazuje na vzdělávání v ZŠ Mánesova, která na druhém stupni realizuje výuku žáků minimálně na úrovni osmiletého gymnázia ...

více ...

Procházka naší školou

Naše škola

16.3.2011 | Zuzana Staňková

Kmenové třídy naší základní školy a gymnázia jsou zařízené funkčním a estetickým nábytkem. Ve škole je vybavená počítačová učebna, počítačová síť s přístupem na internet, výtvarný ateliér, jazyková učebna a školní knihovna. Škola dlouhodobě využívá bazén a tělocvičnu sousední školy vzdálené cca 300 m. Nezbytnou součástí školy jsou také zóny pro relaxaci i samostatné vzdělávání žáků, prostory pro uložení pomůcek a přípravnou práci i relaxaci pedagogů, prostory pro osobní hygienu žáků i vyučujících, společné stravování (snídaně, 2x svačina, oběd). Nezbytným materiálním zázemím jsou také kvalitní učební pomůcky, didaktická a výpočetní technika a další zázemí, které umožňuje efektivní vyučování, vede k tvořivosti žáků a stimulaci jejich aktivity. Školu obklopuje velká zahrada, kterou žáci pod dohledem pedagogických pracovníků využívají k relaxaci i učení. Škola vlastní také mikrobus, zajišťující každodenní dopravu mladších dětí ze vzdálenějších míst kraje a dopravu žáků v rámci výuky.

Na fotografiích se můžete „projít“ naší školou…

 

obrázek
Mateřská škola - 1. oddělení
obrázek
Mateřská škola - 1. oddělení
obrázek
Mateřská škola - 1. oddělení
obrázek
Zájmová činnost - hra na hudební nástroj
obrázek
Chodba - přízemí
obrázek
Třída ZŠ
obrázek
Třída ZŠ
obrázek
Chodba - přízemí
obrázek
Jazyková učebna
obrázek
Třída gymnázia
obrázek
Hrací prostor ZŠ
obrázek
Třída ZŠ
obrázek
PC učebna
obrázek
Biologický koutek
obrázek
Školní zahrada
obrázek
Školní zahrada
obrázek
Mateřská škola na školní zahradě
obrázek
Školní jídelna a děti z MŠ
obrázek
Mateřská škola - 2. oddělení
obrázek
Mateřská škola - 2. oddělení
obrázek
Mateřská škola - 2. oddělení
obrázek
Mateřská škola - 2. oddělení

Prožili jsme spolu

Mezinárodní jazykové zkoušky z AJ

Sobota 27. května 2023... Napětí, tréma, těšení se, zvědavost... Každý prožíval mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny podle svého...

obrázekobrázek

Vánoční jarmark

Pojďme si připomenout, jak jsme v pátek 9. prosince 2022 prožili Vánoční jarmark naší školy.

Jsme moc rádi za tak hojnou účast našich dětí, rodičů i prarodičů. Bylo moc milé vás všechny potkat, být na chvíli spolu...

obrázekobrázek

Svačinky pro dobrou věc

Jak pomoci našim novým ukrajinským žákům s pořízením školních pomůcek? Třeba prodejem vlastoručně vyrobených svačinek od jejich spolužáků z 5. a 9. třídy, kteří nejenže získají pekařské a cukrářské dovednosti, ale naceněním svých výrobků obohatí svou finační gramotnost.

obrázek

Zastavil se u nás EduBus

Jak si poradit s roboty? Naučit je tancovat tak, jak pískáme. To naše žáky i jejich pedagogy učil EduTeam v rámci projektu O2 Chytrá škola. 

obrázek

Pomozme, aby i děti z ulice mohly tvořit!

Podporujeme iniciativní lidi, kteří dělají náš svět lepším místem pro život. Jestli to cítíte stejně, připojte se k nám. Zatím jsme díky Vašim příspěvkům vybrali 2600 Kč. Do konce sbírky zbývá už jen 8 dní!

obrázek
nahoru