Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Výsledky našich žáků

Úspěšnost našich žáků 9. ročníku 2021/2022

10.2.2023 | Zuzana Staňková

V 9. ročníku naší ZŠ bylo ve školním roce 2021/2022 celkem 14 žáků. Všichni se dostali na střední školu či gymnázium, které si vlastním výběrem zvolili. Mnozí z nich vybírali ze dvou škol, na kterých uspěli.

Níže jsou uvedeny školy, na kterých žáci uspěli a vybrali si je pro další studium.

 

Čtyřleté gymnázium:

Škola Můj Projekt Mánesova – gymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o. – 1 žák

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum – 2 žáci

První české gymnázium v Karlových Varech – 1 žák

 

Střední škola s maturitou:

Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary – sociální činnost – 1 žák

Integrovaná střední škola živnostenská Plzeň, Škroupova – Kosmetické služby – 1 žák

Střední průmyslová škola Ostrov – veřejnosprávní činnost – 1 žák

ISŠTE Sokolov – 2 žáci

Střední průmyslová škola Ostrov – informační technologie – 1 žák

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary – praktická sestra – 1 žák

Ekonomická škola dopravy Dalovice – ekonomika dopravy – 1 žák

TRIVIS – Střední škola veřejnosprávní Karlovy Vary s.r.o. – 1 žák

 

Střední odborná škola, obor s výučním listem:

SOŠ Karlovy Vary, s.r.o truhlář – 1 žák

Nejnovější články

Integrovaně tematická výuka na 2. stupni ZŠ

Téma – lidské tělo, soustavy - 8. ročník

Jak integrujeme přírodopis, chemii, projekty, výtvarku, češtinu... a ani vlastně není podstatné, jaká hodina je v rozvrhu - děti se vše učí provázaně a smysluplně - výuka je činnostní - proto je to baví - rozumějí tomu a pamatují si to...

obrázekobrázek

Úspěšnost našich žáků 9. ročníku 2021/2022

V 9. ročníku naší ZŠ bylo ve školním roce 2021/2022 celkem 14 žáků. Všichni se dostali na střední školu či gymnázium, které si vlastním výběrem zvolili. Mnozí z nich vybírali ze dvou škol, na kterých uspěli.

Níže jsou uvedeny školy, na kterých žáci uspěli a vybrali si je pro další studium.

Přírodní vědy - integrovaně tematická výuka na 2. stupni ZŠ

Na 2. stupni naší základní školy pokračujeme v integrovaně tematické výuce, jakou znáte z 1. stupně.

obrázekobrázek

Představujeme vám naši 1. třídu

Máte doma budoucího prvňáčka?

Přinášíme vám podrobnější ochutnávku, jak vypadá 1. třída u nás

obrázekobrázek

Vysvědčení a hodnocení žáků

V pololetí jsme rozdali dětem vysvědčení – pomyslnou tečku za velkou prací, která děti i nás, pedagogy, provází vždy celé pololetí.

obrázekobrázek