Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Předměty

Přírodní vědy - integrovaně tematická výuka na 2. stupni ZŠ

10.2.2023 | Zuzana Staňková

Na 2. stupni naší základní školy pokračujeme v integrovaně tematické výuce, jakou znáte z 1. stupně.

Žáci nemají oddělené předměty zeměpis, přírodopis, chemii, dějepis,... Ale poznatky a očekávané výstupy těchto předmětů jsou integrovány do dvou "věd" - přírodních a společenských. 

Žáci procházejí jednotlivými "tématy", na která nahlížení z hlediska biologického, fyzikálního, chemického atd. Poznávají jednu skutečnost z mnoha úhlů pohledu. To jim pomáhá lépe danou problematiku pochopit, porozumět souvislostem a příčinám, lépe si vše pamatují...

Přijďte se na naši výuku podívat a poznat to vše zblízka - domluvte si návštěvu u nás!

Napište nám na eliska.binova@skolamanesova.cz.

obrázek
ITV
obrázek
ITV
obrázek
ITV
obrázek
ITV
obrázek
ITV

Nejnovější články

Integrovaně tematická výuka na 2. stupni ZŠ

Téma – lidské tělo, soustavy - 8. ročník

Jak integrujeme přírodopis, chemii, projekty, výtvarku, češtinu... a ani vlastně není podstatné, jaká hodina je v rozvrhu - děti se vše učí provázaně a smysluplně - výuka je činnostní - proto je to baví - rozumějí tomu a pamatují si to...

obrázekobrázek

Úspěšnost našich žáků 9. ročníku 2021/2022

V 9. ročníku naší ZŠ bylo ve školním roce 2021/2022 celkem 14 žáků. Všichni se dostali na střední školu či gymnázium, které si vlastním výběrem zvolili. Mnozí z nich vybírali ze dvou škol, na kterých uspěli.

Níže jsou uvedeny školy, na kterých žáci uspěli a vybrali si je pro další studium.

Přírodní vědy - integrovaně tematická výuka na 2. stupni ZŠ

Na 2. stupni naší základní školy pokračujeme v integrovaně tematické výuce, jakou znáte z 1. stupně.

obrázekobrázek

Představujeme vám naši 1. třídu

Máte doma budoucího prvňáčka?

Přinášíme vám podrobnější ochutnávku, jak vypadá 1. třída u nás

obrázekobrázek

Vysvědčení a hodnocení žáků

V pololetí jsme rozdali dětem vysvědčení – pomyslnou tečku za velkou prací, která děti i nás, pedagogy, provází vždy celé pololetí.

obrázekobrázek