Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Výsledky našich žáků

Vysvědčení a hodnocení žáků

1.2.2023 | Zuzana Staňková

V pololetí jsme rozdali dětem vysvědčení – pomyslnou tečku za velkou prací, která děti i nás, pedagogy, provází vždy celé pololetí.

 

Vysvědčení píšeme pro 1. - 5. třídu jen slovní – popis dosažených výstupů, doporučení pro další postup, shrnutí pokroků a cesty, na které se děti nacházejí.

 

I na druhém stupni dostávají děti slovní hodnocení v podobném duchu; zde mají ale také známky, abychom jim usnadnili orientaci v hodnotící škále pro budoucí postup do dalších studií.

 

Vysvědčení jako předání zpětné vazby od učitele k dítěti je však jen střípkem ze všech aktivit, které směřují k shrnutí žákova učení, naznačení jeho další cesty, podpory při nesnázích a budování jeho vlastního sebehodnocení. V různých předmětech i aktivitách děti učíme:

 

- vrstevnické hodnocení – předáním zpětné vazby spolužákovi

- práci s kritérii – co / jak / kdy děláme

- sebehodnocení – pomocí startérů vět / dotazníků / myšlenkových map / volného psaní

- práci s měsíčními plány – zaznamenávání vlastních pokroků

- sebehodnotící aktivity – „semafor mého učení“

- orientaci v mapách učebního pokroku

- psaní „vysvědčení“ pro učitele

 

Dáváme dětem nástroje, které jim pomáhají lépe se poznat a utvořit si představu o sobě – kde se v procesu učení nacházím, kam směřuji, jaké jsou mé silné i slabé stránky. Věříme, že to má smysl.

 

Pokud vás oslovuje myšlenka formativního přístupu, slovního hodnocení či budování sebehodnocení u žáků a chtěli byste vědět více, přijďte to vše poznat k nám.

obrázek
Hodnocení
obrázek
Hodnocení

Nejnovější články

Zážitková pedagogika v naší škole

Jak přitáhnout děti k dějepisným tématům a zažehnout alespoň malý plamínek, který bude plát i na druhém stupni?

Vyrážíme s dětmi pravidelně na historicky zajímavá místa našeho regionu, která jim poodhalí kousek z naší minulosti.

Tentokrát navštívili čtvrťáci město Loket.

obrázekobrázek

Koncert žáků ze ZUŠ

Na konci školního roku 2022-2023 se u nás konal závěrečný koncert našich žáků, kteří navštěvují ZUŠ Kraslice.

Jsme moc rádi, že již řadu let spolupracujeme se ZUŠ Kraslice, která v naší škole vyučuje děti v hudebním oboru. Děkujeme tímto zejména paní učitelce Berit Daškové dipl. um. za mnohaletou výuku našich dětí u nás.

 

Mezinárodní jazykové zkoušky 2022/2023

Na konci školního roku 2022/2023 se naši žáci a studenti opět zúčastnili mezinárodních zkoušek z anglického jazyka. Cambridgeské zkoušky mají na naší škole dlouholetou tradici. Jejich prostřednictvím nabízíme našim studentům každý školní rok ověření dovedností v anglickém jazyce. Veškeré náklady na tyto zkoušky naše škola plně hradí.

Vzhledem k tomu, že s angličtinou přicházejí do pravidelného kontaktu již naše děti v mateřské škole, máme možnost soustavně rozvíjet jejich porozumění již od prvních let školní docházky.

Zájmová činnost ve školním roce 2023-2024

Pro žáky ZŠ je otevřena každý den školní družina do 16 hod.

Žáci chodí každý den ven, kde tráví čas společnými hrami. Ve třídě mají k dispozici stolní a společenské hry, ruční práce, materiál k vyrábění, knihy a časopisy. Děti si volí své aktivity po dohodě s vychovatelem ŠD. Ve školní družině je pravidelně přítomen také rodilý mluvčí AJ.

Pro zájemce je otevřena ve školní družině dřevodílna, kde se pod vedením vychovatele ŠD děti učí práci se dřevem, řezání a broušení.

Ve školním roce 2023/2024 nabízíme žákům od 14 hodin další zájmové útvary:

- divadelní kroužek (T. Kravál) - PO

- německý jazyk (L. Colonelli) - ÚT

- informatika (L. Sakmáry) - ST

- přírodovědný kroužek (K. Doubek) - ST

- hudební kroužek (L. Pánek) - ČT

Ve spolupráci se ZUŠ Kraslice nabízíme hru na hudební nástroj - klavír, zobcová flétna, kytara - vyučující ze ZUŠ Kraslice jezdí do naší školy. Bližší informace zjistíte na info@skolamanaesova.cz.

 

Integrovaně tematická výuka na 2. stupni ZŠ

Téma – lidské tělo, soustavy - 8. ročník

Jak integrujeme přírodopis, chemii, projekty, výtvarku, češtinu... a ani vlastně není podstatné, jaká hodina je v rozvrhu - děti se vše učí provázaně a smysluplně - výuka je činnostní - proto je to baví - rozumějí tomu a pamatují si to...

obrázekobrázek