Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Základní vzdělávání

Integrovaně tematická výuka zblízka...

25.5.2022 | Zuzana Staňková

Víte, co je ÍTéVéčko? Znáte ho z naší školy nebo jste se s ním setkali během vlastních studií jinde?

ITV neboli integrovaně tematická výuka v sobě ukrývá několik "vyučovacích předmětů", které si děti osvojují provázaně. A protože v životě také souvisí všechno se vším, žijeme tuto filosofii s našimi dětmi napříč celou školou. 

Hodiny ITV trvají již od 1. třídy 90 minut, abychom všichni měli dostatek času ponořit se do zkoumaného tématu hlouběji, plně si ho prožili, pochopili a uchovali jako jeden velký zážitek.  

Pojďte s námi nahlédnout pod pokličku dubnového ITV v druhé třídě, kde integrují právě probírané učivo českého jazyka do prvouky. Pospojují to průřezovým tématem environmentální výchova a všechno to zabalí do nezbytných klíčových kompetencí. Co z toho vznikne?

- Práce s texty o přírodě na jaře, čtení s porozuměním,

- psaní vlastních vět o přírodě, tvoření souvětí, hledání slovních druhů,

- tvorba pětilístků (trénink slovních druhů), myšlenkových map a ilustrací s popisky,

- skládání vět o jaru do souvětí dle smyslu a významu,

- rozličná bádání, např. proč hady nevidíme v zimě a jak poznají rostliny, že mohou začít růst?

- "Den venku" na Kladské s exkurzí v Domě přírody a pátráním po rašeliníku,

- příprava vlastních záhonků, výsadba semínek, zalévání, přesazování a pravidelné sledování změn,

- pravidelné pozorování konkrétní lokality v okolí školy (během celého školního roku a v závislosti na daném ročním období) – vedení vlastních záznamů v pozorovacím archu,

- měření teploty vody, vzduchu a půdy,

-  tvorba koláží s fotografiemi, vlastními popisy a vysvětlením,

- zkoumání proměn stromů v přírodě v jednotlivých ročních obdobích,

- venkovní prezentace o zástupcích rostlinné říše s popisem částí dané rostliny,

- a mnoho dalšího, co se na papíru jen těžko popisuje.

Chcete to zažít na vlastní kůži? Přijďte se na naše "ÍTéVéčko" někdy podívat!

 

 

obrázek
ITV
obrázek
ITV
obrázek
ITV
obrázek
ITV
obrázek
ITV
obrázek
ITV
obrázek
ITV
obrázek
ITV
obrázek
ITV
obrázek
ITV
obrázek
ITV
obrázek
ITV
obrázek
ITV
obrázek
ITV
obrázek
ITV
obrázek
ITV
obrázek
ITV
obrázek
ITV
obrázek
ITV
obrázek
ITV
obrázek
ITV
obrázek
ITV
obrázek
ITV
obrázek
ITV
obrázek
ITV
obrázek
ITV
obrázek
ITV
obrázek
ITV
obrázek
ITV
obrázek
ITV

Nejnovější články

Jak učíme angličtinu?

Seznamte se s tím, jak vypadá výuka angličtiny ve všech stupních naší školy. Troufáme si říct, že je kvalitní. Při cambridgeských zkouškách totiž mají žáci naší školy vždy velmi vysokou míru úspěšnosti.

obrázek

Integrovaně tematická výuka zblízka...

Víte, co je ÍTéVéčko? Znáte ho z naší školy nebo jste se s ním setkali během vlastních studií jinde?

obrázekobrázek

19. května - Den prázdných tříd

19. května, se připomíná 'Den prázdných tříd'. V naší škole chodíme ven na výuku poměrně často, tak ani včerejší den a dny minulé nejsou výjimkou. A čemu se děti venku věnují?

obrázekobrázek

Ve škole rádi experimentujeme

Pro experimenty budeme mít od nového školního roku přírodovědnou učebnu.

obrázek