Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Předškolní výchova

V květnu zapisujeme předškolkáčky

12.4.2022 | Správce

Přijímáme děti zpravidla od 3 – 6 let.

Zápis 3 – 4 letých dětí do MŠ

Zápis proběhne pozorováním dítěte během volné hry či nabízené aktivity v prostorách školky. Zápis probíhá v den, kdy probíhá hlavní zápis a diagnostika předškolních dětí. Bude přítomno vedení školy a zřizovatel, takže jsme připraveni jako tým zodpovědět Vám všechny případné dotazy.

Zápis do skupiny předškoláků

Při zápisu spolupracujeme s odborníky z Centra nadání. Zralost dítěte (fyzickou a duševní připravenost dítěte pro vstup do MŠ) a jeho případné nároky na specifické vzdělávací potřeby budou ověřovány pomocí standardizovaných testů, které provádí psycholog nebo speciální pedagog. Toto posouzení je v rámci zápisu pro Vás zdarma. Pokud byste měli zájem o následnou (již zpoplatněnou) konzultaci s výše zmíněnými odborníky nebo písemný výstup z diagnostiky, zaškrtněte prosím příslušné kolonky v přihlášce na Centru nadání – cena je u nich uvedena.

Zde je odkaz na přihlášení: http://www.centrumnadani.cz/diagnostika/prihlaska.html?id_a=1204

Diagnostika se uskuteční 7. 5. 2022 v prostorách ŠMP Mánesova, na adrese Mánesova 1672, Sokolov.

Čas, který Vám následně sdělí z Centra nadání, je časem, kdy diagnostika začíná. Dostavte se prosím minimálně o 10 minut dříve, aby se Vaše dítě stačilo aklimatizovat.

K diagnostice přineste vyplněný dotazník – žádost o vyšetření dítěte a pokud máte již nějakou předešlou zprávu z PPP či SPC.

Více informací najdete nahttp://www.skolamanesova.cz/?article_id=21450

obrázek
MŠ1

Nejnovější články

V květnu zapisujeme předškolkáčky

Přihlášky svého dítěte do MŠ podávejte přes datovou schránku, emailem či poštou od 2. do 16. května 2022 (včetně), osobně můžete 7. května 2022 při diagnostice dítěte.

obrázek

Chceme, aby děti obklopovaly kvalitní věci

Děkujeme za porcelánové hrníčky a talířky pro děti z naší MŠ, které jsme dostali jako sponzorský dar od porcelánky G. Benedikt.
obrázek

V MŠ se o děti starají:

Lucie Niebauerová Waloschková

Hana Broďáni

Monika Vondráková - předškoláci

asistentky: Lucie Hlochová, Andrea Krojová, Míša Kroftová