Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Základní vzdělávání

Historii našeho regionu poznáváme při expedicích

26.6.2021 |

Pohnuté dějiny Karlovarska vepsané do ruin domů vysídlených Němců, téma, kterému jsme se věnovali v rámci projektu Regionální identita MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008574).

Zaniklé obce a osady v blízkosti svých bydlišť vyhledávali v době distančního studia sami žáci. Sedmák Christian Zídek natočil i vlastní dokument.

S koncem roku jsme i díky finanční podpoře MAP SOKRA konečně dostali příležitost vidět tato tajemná místa na vlastní oči. Při naší expedici jsme postupně navštívili Ryžovnu, Königsmühle, Modesgrund a Kaff. Sbírat příběhy pamětníků chceme i příští rok.

obrázek
zaniklé obce
obrázek
zaniklé obce
obrázek
zaniklé obce
obrázek
zaniklé obce

Nejnovější články

Jak učíme angličtinu?

Seznamte se s tím, jak vypadá výuka angličtiny ve všech stupních naší školy. Troufáme si říct, že je kvalitní. Při cambridgeských zkouškách totiž mají žáci naší školy vždy velmi vysokou míru úspěšnosti.

obrázek

Integrovaně tematická výuka zblízka...

Víte, co je ÍTéVéčko? Znáte ho z naší školy nebo jste se s ním setkali během vlastních studií jinde?

obrázekobrázek

19. května - Den prázdných tříd

19. května, se připomíná 'Den prázdných tříd'. V naší škole chodíme ven na výuku poměrně často, tak ani včerejší den a dny minulé nejsou výjimkou. A čemu se děti venku věnují?

obrázekobrázek

Ve škole rádi experimentujeme

Pro experimenty budeme mít od nového školního roku přírodovědnou učebnu.

obrázek

Jsme také "Best in Eglish"

Naše škola je jednou z 595 škol z 32 zemí, které se zapojily do unikátního online projektu "Best in English", určeného k rozvoji jazykových dovedností žáků ve věku 14 až 19 let. V konečném součtu jsme obsadili 5. místo v Karlovarském kraji, a to díky výkonům našich žáků a studentů a práci týmu našich sedmi angličtinářů, a z toho dvou rodilých mluvčí.

obrázek