Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Základní vzdělávání

Historii našeho regionu poznáváme při expedicích

26.6.2021 | Správce

Pohnuté dějiny Karlovarska vepsané do ruin domů vysídlených Němců, téma, kterému jsme se věnovali v rámci projektu Regionální identita MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008574).

Zaniklé obce a osady v blízkosti svých bydlišť vyhledávali v době distančního studia sami žáci. Sedmák Christian Zídek natočil i vlastní dokument.

S koncem roku jsme i díky finanční podpoře MAP SOKRA konečně dostali příležitost vidět tato tajemná místa na vlastní oči. Při naší expedici jsme postupně navštívili Ryžovnu, Königsmühle, Modesgrund a Kaff. Sbírat příběhy pamětníků chceme i příští rok.

obrázek
zaniklé obce
obrázek
zaniklé obce
obrázek
zaniklé obce
obrázek
zaniklé obce

Nejnovější články

Učíme nejen bezpečnému chování na síti

O rizicích na internetu, ale i při používání elektronických zařízení jsme se s žáky bavili v rámci workshopu v krajské knihovně.

obrázekobrázek

Historii našeho regionu poznáváme při expedicích

Díky podpoře MAP SOKRA jsme s našimi žáky mohli zkoumat pohnuté dějiny našeho regionu.

obrázekobrázek

Dějepis učíme i vyprávěním příběhů pamětníků

Slavnostním představením roční práce tří týmů našich žáků jsme zakončili Příběhy našich sousedů.

obrázekobrázek

Čímtačára: Jak podpořit žáky k tvorbě a kreativitě

Není galerie jako galerie. Čímtačára je on-line galerie, kde vystavují své práce mladí umělci z celé země. Přidali se i ti naši.

obrázekobrázek

Pasování na čtenáře a Zahradní slavnost

V uplynulém týdnu čekalo naše prvňáčky nejedno milé překvapení... 

obrázekobrázek