Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Základní vzdělávání

O světě kolem nás učíme na pokusech

24.2.2021 | Správce

Ve světě mimo školní lavice nenajde dítě zvlášť učivo matematiky, jazyků či prvouky. Učíme proto v souvislostech.

A jak vypadá taková výuka postavená na mezipředmětových vztazích? Proč nenahlédnout třeba hned do první třídy.

Na 1. stupni nás vždy celý měsíc provází téma integrující prvoučné znalosti, český jazyk a matematiku, ale učíme jej prostřednictvím kompetencí, dovedností potřebných pro život. Stavíme na rozvoji komunikace, dovednosti řešit problém, umět pracovat s druhými, argumentovat, kriticky myslet, dovednost ocenit druhého a přispět k rozvoji jeho dobré myšlenky, pracovat v týmu...

Tentokráte jsme zkoumali vlastnosti látek, objevovali živou a neživou přírodu, vyzkoušeli jsme si 'kouzla', která fungují díky přírodním zákonům, odhalovali jsme vodu ve všech jejích skupenstvích, z vytvořeného ledu postavili ledové království, vyráběli jsme vlastní bublifuk a foukali mrznoucí bubliny, zkoumali jsme princip tání sněhu a ledu, seznámili jsme se s tématem hustota a v pokusech jsme ověřovali, které kapaliny a látky mají větší či menší hustotu. Prozkoumali jsme, jak se chová vzduch ve vodě, na jakém principu funguje vodováha, co je vztlak a kdy ho můžeme využít.

Učíme se pro život, učíme se být soběstační, umět si sami upéct či něco uvařit. I v těchto činnostech přicházíme věcem na kloub, nepřijímáme je jen jako strohá fakta, ale ověřujeme je a hledáme souvislosti – proto jsme „jen“ nepekli, ale zároveň zkoumali proces kvašení a experimentálně i podmínky, za kterých tento proces probíhá.

Příští týden pokračujeme s důkazy o statické elektřině, vyrobíme si opět něco k tvoření a čekají nás explozivní pokusy – učíme se venku a příroda bude naší laboratoří.

Postupně se nám již daří postup našeho bádání písemně zaznamenat, zapisujeme si odhady a skutečnost, děláme nákresy a popisky, pracujeme dle písemných zadání. Naše objevy každý den představujeme rodičům. Díky pokusům se stále lépe orientujeme v jednotkách hmotnosti a délky, formulujeme vlastními slovy jednoduché fyzikální zákonitosti.

A proč to děláme teď a ne až na druhém stupni? Protože teď nás to baví, jsme plni chuti objevovat a máme příležitost si lásku k technickým vědám budovat.

Pokusům se budeme věnovat nejen v únorovém tématu, ale od teď pravidelně v návaznosti na roční období a další plánovaná témata.

Určitě Vás brzy za prvňáky opět vezmeme a ukážeme Vám, co se zatím naučili nového o světě, ve kterém žijeme všichni společně.

obrázek
pokusy
obrázek
pokusy
obrázek
pokusy
obrázek
pokusy
obrázek
pokusy
obrázek
pokusy
obrázek
pokusy
obrázek
pokusy
obrázek
pokusy
obrázek
pokusy
obrázek
pokusy
obrázek
pokusy
obrázek
pokusy
obrázek
pokusy

Nejnovější články

Změna zápisu do 1. třídy ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR Vás tímto informujeme o změně organizace a kritérií zápisů do 1. třídy pro školní rok 2021/2022.

Měsíční plány - březen 2021

Opět se vracíme k distanční výuce, nicméně pokračujeme v našem ročním plánu.

V březnu nás čeká téma jaro a vše, co s ním souvisí.