Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

slider-1

Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového ...

více ...

slider-1

Základní škola Mánesova nabízí žákům možnost všestranného rozvoje v jedinečném školním prostředí pod vedením zkušených učitelů. Škola se zaměřuje také na výuku žáků nadaných či motivovaných ...

více ...

slider-1

Čtyřleté Gymnázium Mánesova úspěšně vzdělává studenty již sedmým rokem. Navazuje na vzdělávání v ZŠ Mánesova, která na druhém stupni realizuje výuku žáků minimálně na úrovni osmiletého gymnázia ...

více ...

Nadaní a talentovaní žáci

Každé dítě je nadané a každé dítě se chce dozvídat nové věci aneb "učební styly"

5.10.2013 | Zuzana Staňková

Čím to je?  Většina studia v naší republice se opírá o matematicko-logické myšlení a nadané dítě znamená pro většinu z nás, že má jedničku z matematiky a z češtiny. A přitom říkáme „zlaté české ručičky“. Už tady je jakýsi rozpor, něco nehraje.

Problém spočívá v tom, že převážná část učiva je dětem předávána jedním nebo dvěma způsoby a to takovými, které jsou vlastní učiteli, ale už nemusí být vlastní všem dětem ve třídě.

Každý z nás se učí dobře nějakým jiným způsobem. Někdo u toho musí poslouchat hudbu, někdo vyžaduje naprosté ticho.  Jeden potřebuje chodit s knihou po pokoji nebo si věci přeříkávat nahlas svými slovy, druhý se musí pohodlně usadit a důležité věci si v knize podtrhnout.

Je to dáno různými učebními styly, kterými se učíme jednu a tu samou věc. Jako pedagogové bychom měli chtít tyto styly zohledňovat v té nejširší možné míře.

Proto se snažíme v naší škole nabídnout studentům možnost pracovat v hodině způsobem, který jim vyhovuje a zároveň zohlednit tyto odlišnosti v učebních stylech při zadávání úkolů a projektů.

Jak potom takové zadání a prostředí vypadá?

 

Ukázka ze zeměpisu:

Balíček aktivit (s přihlédnutím k individuálním učebním stylům)

Balíček aktivit je jedním ze tří základních způsobů individualizace výuky. (Naprogramované učební postupy a multisenzorický učební balíček). Tento balíček je určen pro studenty nadané nebo těsně nadprůměrné a také naopak pro žáky s poruchami učení. Balíček je efektivnější než hromadná lekce pro celou třídu nebo diskuze formou otázek a odpovědí.

Balíček aktivit pro rozluštění kódování map (název pro analytické studenty)

Nemusíš být génius, abys to rozluštil (název pro globální studenty)

Rozluštění mapy:

Konkrétní smysl a cíl:

Po dokončení tohoto balíčku budeš schopen:

1. vysvětlit význam kompasu a předvést jak ji použít.

2. popsat aspoň čtyři (4) rozdíly mezi globusem - mapou.

3. při práci s globusem a mapou, vysvětlit zeměpisnou šířku a délku a lokalizovat následující místa: a) Severní pól, b) Jižní pól, c) rovník, d) Arktidu a e) Antarktidu

4. vysvětlit, co znamenají jednotlivé značky a LEGENDA na mapě

5. použít měřítko k odhadu, jak jsou od sebe vzdálena jednotlivá místa na mapě

6. vyjmenovat tři různé typy map a vysvětlit, jakou informaci nám poskytují

 

Musíš na cílech pracovat od jedničky (1) po pětku (5). A aby ses dozvěděl víc o cíli šest (6), zkus pracovat ve skupině.

Poznámka pro učitele: U globálních studentů uveďte, že mohou pracovat na cílech jedna (1) až pět (5) v jakémkoliv pořadí a pak mohou přistoupit k cíli šest (6).

Máš týden na to dokončit celý balíček.

A malá ukázka příkladů různých alternativ, kterými mohou studenti dospět k cílům:

Cíl 1.

Vysvětli význam kompasu a předveď jeho použití. Zde jsou čtyři (4) způsoby práce a čtyři (4) alternativy této aktivity s odpovídajícími aktivitami, jak své poznatky zaznamenat. Musíš zpracovat aspoň jeden (1) pár těchto aktivit.

způsob práce

alternativy aktivity

podání zprávy o aktivitě

Individuální práce

1. Vyrob vlastní kompas a na diktafon zaznamenej, jak funguje a k čemu slouží.

1. Popros tři (3) kamarády aby si poslechli tvou nahrávku a nahráli na diktafon svůj komentář.

Práce v kruhu

Jména členů:

1.

2.

3.

4.

5.

2. Načrtněte mapu blízkého okolí svého bydliště, popište trasu, jak se dostat například ke škole nebo domu s využitím osmi směrů na kompasu. Vytvořte dvě kopie této mapy.

2. Poproste dva další (2) kamarády, aby pastelkou nakreslili, jak by se dostali na určená místa, když by použili vaši mapu a popis trasy. Požádejte je, aby každý napsal jednu větu, jako komentář, pod vaši mapu.

Individuální

práce

3. Použij mapu již z hotových map a napiš sedm (7) a více otázek s užitím jakýchkoliv směrů z kompasu.

3. Oslov tři (3) spolužáky, aby odpověděli na otázky. Vystav jak mapu, tak své otázky a klíč k nim.

Práce v týmu

Jména členů:

1.

2.

3.

4.

5.

4. Rozdělte se na dvě skupiny, kdy každá vymyslí hru, při které představí využití různých kompasových růžic. Použije je k tomu, abyste našli cestu k vybranému cíli.

 

Kterým způsobem byste řešili tento úkol vy? Bavilo by Vás mít možnost vybrat si? … mě ano.

Lektorka AJ a pedagog v MŠ Montessori, Lucie Niebauerová

                                                                             

Prožili jsme spolu

Den s Mánesovkou

V sobotu 7. 12. jsme přivítali desítky návštěvníků, kteří se přišli podívat do naší školy, načerpat informace, zkusit si matematiku Hejného, nebo si vyrobit vkusnou vánoční dekoraci. 

obrázekobrázek

30. výročí listopadových událostí očima dětí

Ponořili jsme se do listopadových událostí. Zapojili jsme se do projektu Naše revoluce Člověka v tísni a zjišťovali jsme, jak na revoluci a období před ní vzpomínají rodiče a prarodiče. Na základě vyprávění dětí s rodiči vzniklo několik úžasných příběhů.  Právě příběhy pamětníků jsou skvělou metodou, jak dětem přiblížit historické události. Děkujeme všem, kteří byli ochotni vyprávět...

obrázekobrázek

Dopravní abeceda

Jak správně přecházet silnici? Jak bezpečně vystupovat z auta? Čím se jako chodec vybavit při snížené viditelnosti? Jak se chovat na chodníku? To a mnohem více si zkoušely děti formou hry.

obrázekobrázek

Halloween

V pátek 1. 11. 2019 jsme ve škole zažili magický večer.

obrázekobrázek

Tematický den

V úterý naše škola žila tematickým dnem. Všichni jsme se ve skupinkách věnovali rozvoji občanské klíčové kompetence.

obrázekobrázek
nahoru