Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Angličtina v MŠ

Metodika výuky angličtiny v mateřské škole

6.9.2017 | Zuzana Staňková

Výuka cizího jazyka v předškolním věku se opírá o stejné principy, jako když se dítě učí rodnou řeč. Znamená to, že než jsou děti schopny samostatného projevu, rozumí základním významům. Naučí se tak reagovat na určitý podnět, aniž by skutečně přesně věděly, co znamená. Zároveň se učí porozumět a vyjadřovat gestikulací, mimikou, obrázky, pomocí předmětů.

V mateřské škole je pravidelná část dne vedena v anglickém jazyce a snažíme se, aby k němu měly děti pozitivní vztah. Ne nadarmo se říká, že do 6 let nasáváme informace jako houby. Nenásilnou formou je proto seznamujeme s novými slovíčky, slovními obraty, písničkami a říkankami, dramatizací pohádek a řešením každodenních situací. Učitel na děti hovoří zásadně anglickým jazykem a mateřský jazyk je použit výjimečně.

Soustředění předškoláků trvá většinou jen několik minut, a tak aktivity často střídáme, aby byla  „výuka“ živá, zajímavá a spojená s hrou a intenzivním prožitkem. Proto do představování jazyka zapojujeme vždy více smyslů, výuku zpestřujeme různorodými činnostmi, malováním, konstruováním, grafickými prvky, zapojujeme psychomotorické/pohybové/hudební aktivity.

obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek

Nejnovější články

O naší mateřské škole...

Od školního roku 2022/2023 se v naší Mateřské škole podařilo přiblížit se principům a prostředí Školy Můj Projekt, které uplatňujeme na Základní škole a Gymnáziu.

obrázekobrázek

Začátek školního roku ve školce... máme za sebou první měsíc

První měsíc nového školního roku se nesl ve znamení změn. Děti se seznamovaly s novými kamarády, s novými učitelkami, dokonce i šatna a třída byla zcela jiná, než jak je děti znaly z předchozích let. A hlavně, nové dělení třídy do tzv. center aktivit a připraveného podnětného prostředí, které pro děti ukrývá spoustu překvapení. Jen dřevěné a veškeré přírodní materiály nás obklopují stále, snažíme se minimalizovat přítomnost plastů ve třídě a pracovat s reálnými předměty.

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024

Zápis do MŠ se koná v sobotu dne 13. května 2023.

 

Kritéria přijetí

  1. Včasné podání žádosti a povinných příloh k ní.
  2. Posouzení zralosti dítěte. Vyplnění dotazníku. 
  3. Soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi školy.
  4. Podepsání „Smlouvy o poskytování předškolního vzdělávání“.

 

obrázek

Předškolní výchova v mateřské škole Mánesova

Výchova a vzdělávání dětí v MŠ vychází z inovativního českého vzdělávacího konceptu Škola Můj Projekt. Tento ucelený systém umožňuje dětem rozvíjet odpovědnost za sebe a za svět kolem nich.                 

Chceme, aby děti obklopovaly kvalitní věci

Děkujeme za porcelánové hrníčky a talířky pro děti z naší MŠ, které jsme dostali jako sponzorský dar od porcelánky G. Benedikt.
obrázek