Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Angličtina v MŠ

Metodika výuky angličtiny v mateřské škole

6.9.2017 | Zuzana Staňková

Výuka cizího jazyka v předškolním věku se opírá o stejné principy, jako když se dítě učí rodnou řeč. Znamená to, že než jsou děti schopny samostatného projevu, rozumí základním významům. Naučí se tak reagovat na určitý podnět, aniž by skutečně přesně věděly, co znamená. Zároveň se učí porozumět a vyjadřovat gestikulací, mimikou, obrázky, pomocí předmětů.

V mateřské škole je pravidelná část dne vedena v anglickém jazyce a snažíme se, aby k němu měly děti pozitivní vztah. Ne nadarmo se říká, že do 6 let nasáváme informace jako houby. Nenásilnou formou je proto seznamujeme s novými slovíčky, slovními obraty, písničkami a říkankami, dramatizací pohádek a řešením každodenních situací. Učitel na děti hovoří zásadně anglickým jazykem a mateřský jazyk je použit výjimečně.

Soustředění předškoláků trvá většinou jen několik minut, a tak aktivity často střídáme, aby byla  „výuka“ živá, zajímavá a spojená s hrou a intenzivním prožitkem. Proto do představování jazyka zapojujeme vždy více smyslů, výuku zpestřujeme různorodými činnostmi, malováním, konstruováním, grafickými prvky, zapojujeme psychomotorické/pohybové/hudební aktivity.

obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek
obrázek

Nejnovější články

Zápis do MŠ - ohlédnutí

V sobotu u nás proběhl zápis do MŠ a Fun Day. Tady je malé ohlédnutí...

obrázekobrázek

Zápis do MŠ a do MŠ - třídy předškoláků

Vážení rodiče, v současné době je možné se přihlásit na zápis do MŠ a MŠ – TŘÍDY PŘEDŠKOLÁKŮ
v sobotu 4. 5. 2019...