Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Předškolní výchova

Předškolní výchova v mateřské škole Mánesova

16.3.2011 | Zuzana Staňková

                     Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní výchovu.

            Veškeré naše snažení se zaměřuje k vytvoření pestré nabídky možností jak žít v co největším souladu s přírodou i sebou samým, jak vytvořit rovnováhu k dnešnímu, spíše konzumnímu způsobu života zaměřenému pouze na výkon.

            Domníváme se, že nemáme právo vychovávat děti k obrazu svému, a proto je učíme spíše schopnosti vybrat si vlastní životní cestu, po které je budeme doprovázet a pomáhat jim tak, aby vše zvládly samy.

            Vedeme děti k poznání, že vše ve vesmíru, kolem nás i v nás má svůj význam, své místo a svůj čas a my jsme všeho neoddělitelnou součástí. Učíme je poznávat, rozvíjet a využívat tyto vesmíry tak, aby se staly lepším místem pro život a aby jejich rozmanitost a krása zůstaly uchovány i pro budoucí generace. Vedeme je k umění dívat se a vidět, naslouchat a slyšet, cítit a uvědomovat si, hledat a nacházet.

            Vytváříme pozitivně vnímané prostředí spolupráce a spoluodpovědnosti s maximální možností individuální seberealizace. Prostřednictvím společně vytvářených a akceptovaných pravidel se snažíme zvyšovat u dětí pocit jistoty, bezpečí a lásky. Skutečnosti důležité pro smysluplný, bohatý a spokojený život jim sdělujeme prožitkem.

            Snažíme se rozpoznat možnosti, vlohy a nadání každého dítěte, pomáhat mu v poznání světa a sebe sama tak, aby se výchovou a vzděláváním stávalo svobodným člověkem, samostatným a zodpovědným za sebe.

Nejnovější články

Termín Zápisů do MŠ pro školní rok 2018/2019

Termín Zápisů do MŠ pro školní rok 2018/2019 bude zveřejněn během tohoto školního roku zde na webových stránkách školy.

 

Discovering activities a testování s Centrem nadání

Srdečně zveme naše děti a rodiče i širší veřejnost na zajímavou akci, kterou pro Vás připravujeme...

V neděli 26. listopadu 2017.

Přijďte si pohrát, učit se, konverzovat v angličtině,... a mnoho dalšího...

Bližší informace naleznete na letácích...

Těšíme se na společné setkání!

Tým Školy Mánesova

obrázekobrázek

Uzavření MŠ v létě 2018

Vážení rodiče,

město Sokolov jako majitel pozemku areálu Školy Mánesova nám přislíbilo o hlavních prázdninách opravu zpevněných ploch v areálu školy. Tato oprava si vyžádá znepřístupnění budovy školy na několik týdnů. Z tohoto důvodu jsme nuceni ukončit provoz v mateřské škole již v pátek 27. července 2018 oproti původně avizovanému termínu pátek 3. srpna 2018, za což se tímto omlouváme.

V příloze Vám zasíláme opravenou a doplněnou organizaci školního roku 2017/2018.

obrázekOrganizace školního roku 2017-2018 [266,44 kB]

V MŠ se o děti starají:

Mateřská škola

Pí. učitelky: Hana Broďáni, Andrea Krojová, Gabriela Malá

Asistentky: Michaela Kroftová

Speciální činnosti: Monika Novák Šubrtová (výtvarná činnost), Jitka Malušková (jóga), Hana Broďáni (AJ), Jerry Tochi Onyedikachi (AJ),

Jóga a cvičení

Již třetím rokem cvičíme s dětmi naší školky jógu. Setkání probíhají jednou týdně a každá hodina je naplněna spoustou pohybu a zábavy...