Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Přijímací zkoušky

4. kolo přijímacího řízení

20.6.2021 | Eliška Bínová

Přemýšlíte, kam po základní škole? Nebo nejste spokojeni na své střední škole?

Chceš:

·        studovat na gymnáziu, kde respektují tvou individualitu a vlastní učební styl?

·        se věnovat i ve škole tomu, co tě baví a v čem se cítíš být silný?

·        se připravit na studium na VŠ i na jinou, např. uměleckou dráhu?

·        aby se angličtina stala tvým druhým rodným jazykem?

·        realizovat své vlastní projekty?

·        vnímat okolní svět v souvislostech?

·        se stát leaderem svého života?

Pokud si právě na tyto otázky odpovídáš ANO, hlásíš se na správnou školu.

Nevěříš? Využij studium na zkoušku. Možnost vyzkoušet si týden na naší škole dáváme nejen středoškolským studentům, ale i žákům devátých tříd.

 

Co potřebuji vědět k přijímacímu řízení

Přijímací řízení na gymnáziu Škola Můj Projekt Mánesova je sestaveno tak, aby byly zohledněny individuální potřeby každého uchazeče.

 

Přijímací zkouška pro další kola přijímacího řízení se skládá z:

·        testu všeobecných studijních předpokladů

·        motivačního pohovoru

·        prezentace žákovského portfolia.

 

Uchazeč, který získá méně než 60 bodů z celkového součtu bodů školní části, nevyhověl kritériím přijímací zkoušky. Nutnou podmínkou pro přijetí je podepsání smlouvy o poskytnutí středního vzdělávání.

 

Podrobné informace najdete v příloze Kritéria 4. kola přijímacího řízení pro přijetí ke studiu pro rok 2021-2022

 

Termín: 17. srpna 2021 (nejzazší termín pro podání přihlášky ke studiu je  26. července 2021)

 

Více informací na emailu eliska.binova@skolamanesova.cz

obrázek
přijímačky
obrázekKritéria přijímacího řízení [540,09 kB]

Nejnovější články

Studenti poprvé volili. Zatím jen "nanečisto"

Dnes studenti našeho gymnázia poprvé v životě volili. Zatím ale jen nanečisto v rámci projektu Studentské volby.

obrázek

Dobrovolničení by měla být samozřejmost

Ve spolupráci s INSTANDem jsme na první hodinu nového předmětu Občanská odpovědnost uspořádali pro studenty našeho gymnázia besedu o dobrovolnictví.

obrázek

Na našem gymnáziu tě připravíme na život v rychle se proměňující době

1. září spouštíme na sokolovském gymnáziu Škola Můj Projekt inovativní program. Čemu tě naučíme? Znát své silné stránky a rozvíjet je, i ty slabší a překonávat je; komunikovat, spolupracovat a respektovat sebe i druhé; porozumět tomu, co se učíš a proč, kriticky přemýšlet, hledat souvislosti a diskutovat; tvořit, bádat a realizovat projekty. Podat přihlášku můžeš do 26. července.

obrázek

V rámci Evropského týden mládeže předložil náš student třetí nejlepší projekt z celé ČR

Třetí místo se svým pojektem zaměřeným na vzdělávání seniorů v práci s internetem obsadil na závěrečné konferenci „Budoucnost máme ve svých rukou“, pořádané Domem zahraniční spolupráce a EUTIS, student našeho gymnázia Dominik Černý.

obrázekobrázek

4. kolo přijímacího řízení

Přemýšlíte, kam po základní škole? Nebo nejste spokojeni na své střední škole?

obrázek