Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

slider-1

Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového ...

více ...

slider-1

Základní škola Mánesova nabízí žákům možnost všestranného rozvoje v jedinečném školním prostředí pod vedením zkušených učitelů. Škola se zaměřuje také na výuku žáků nadaných či motivovaných ...

slider-1

Čtyřleté Gymnázium Mánesova úspěšně vzdělává studenty již sedmým rokem. Navazuje na vzdělávání v ZŠ Mánesova, která na druhém stupni realizuje výuku žáků minimálně na úrovni osmiletého gymnázia ...

více ...

Organizace školního roku

Škola Mánesova je tu 20 let - nejen s Vámi, ale hlavně díky Vám! Oslavte to s námi…

31.8.2018 | Zuzana Staňková

Od začátku jsme ve škole usilovali o to, co je naším hlavním mottem i dnes - pracovat s jedinečností každého žáka, respektovat ji a vytvářet pro žáky bezpečný prostor, ve kterém budou moci objevovat sami sebe i svět kolem nich. Už dvě desítky let se snažíme o něco, co v českém školství není vždy a všude samozřejmostí - brát děti jako jedinečné osobnosti, které samy tvoří svůj život a mohou přebírat odpovědnost za něj i za své učení. Pomáháme dětem hledat a dále rozvíjet jejich silné stránky a talenty, inspirujeme je k aktivnímu přístupu k životu i k tomu, aby se zajímaly o svět kolem sebe a aktivně se ozývaly ve chvílích, kdy se jim něco nelíbí. Jak říká Andrea Vedralová, bývalá ředitelka školy a autorka vzdělávacího konceptu Škola Můj Projekt, který vznikal na naší škole a se kterým dodnes pracujeme: „Nevíme, jak bude svět za 30 let vypadat a co vlastně mají děti umět. Budou však potřebovat především tři věci – rozumět si, cítit zodpovědnost za svět, ve kterém žijí, a umět zacházet samy se sebou. Proto věnujeme hodně času rozvoji klíčových kompetencí, tomu, aby se děti poznaly a uměly vyjádřit své potřeby,nastavovat si hranice, riskovat a plánovat si, jak k tomu všemu dojdou."  

To všechno bychom si sebou rádi přenesli do dalších let (snad desetiletí) fungování naší školy. Současný svět a požadavky pracovního trhu na absolventy dnešních škol nám opakovaně potvrzují, že to je cesta, kterou by se moderní školství i vzdělávání mělo ubírat.

Ráda bych tímto způsobem poděkovala všem, kteří k dvacetileté historii školy jakkoli přispěli - od prvních rodičů, kteří se vědomě i s mírnými obavami a zároveň velkou odvahou rozhodli vstoupit do vod netradičního školství, přes pedagogy a všechny další zaměstnance školy až po samotné žáky, bez kterých by tu samozřejmě škola nikdy nebyla. Budeme rádi, když toto kulaté výročí poslouží k tomu, k čemu mohou podobná výročí sloužit - ke vzájemným setkáním, možnosti ohlédnout se zpět, poděkovat, nadechnout se před další cestou.

Budu moc ráda, když se s Vámi se všemi setkáme při některé z nejbližších událostí, které jsme se rozhodli k výročí 20 let od vzniku školy uspořádat:
 

  • pondělí 3. září: představení širokoúhlého divadla Studna pro veřejnost (13:00-13:45)
  • čtvrtek 13. září: Projekt EDISON: setkání se studenty celého světa (ochutnávka pokrmů, poslech hudby, tanec) (Husovy sady, Sokolov, 16:00-18:00)


Dana Stariatová, zřizovatelka Školy Mánesova Sokolov

obrázek
Plakát - EDISON
obrázek
Plakát - divadlo

Prožili jsme spolu

Cirkus byl

Před stanem se začínají objevovat hloučky nedočkavých návštěvníků cirkusu. Většina z nich zatím netuší, jaká podívaná je čeká. Žádná zvířata. Stovka účinkujících. Samé děti a pár učitelů. Třídenní trénink a rovnou veřejné vystoupení. Někteří rodiče se vychloubají a poučují ostatní, jak se staví cirkusový stan. Však je to minulou neděli stálo dost práce.

Čtvrtý tematický den za námi

V první polovině května proběhl další z Tematických dnů.

obrázekobrázek

Třetí tematický den

Na naší škole proběhl v pondělí 26. března třetí tematický den, tentokrát s podtitulem Poznáváme sami sebe (nejen o silných stránkách).

Velikonoční dílny

První opravdu jarní a slunečný den je za námi a s ním i naše "Velikonoční dílny"...

obrázekobrázek

Druhý tematický den

První prosincové pondělí bylo v naší škole od rána velmi rušno. Konal se tu totiž další z takzvaných Tematických dnů. Ty se ve škole odehrají několikrát během školního roku. Žáci se v nich věnují sami sobě, svému rozvoji a učitelé pro ně vytvářejí program šitý na míru. Žáci ze všech tříd základní školy i gymnázia pro tento den vytvoří skupinky, ve kterých během dopoledne prochází připravená stanoviště. Získávají na nich nové informace i dovednosti, které tu rovnou uplatňují v praxi.

obrázek
nahoru