Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

slider-1

Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového ...

více ...

slider-1

Základní škola Mánesova nabízí žákům možnost všestranného rozvoje v jedinečném školním prostředí pod vedením zkušených učitelů. Škola se zaměřuje také na výuku žáků nadaných či motivovaných ...

slider-1

Čtyřleté Gymnázium Mánesova úspěšně vzdělává studenty již sedmým rokem. Navazuje na vzdělávání v ZŠ Mánesova, která na druhém stupni realizuje výuku žáků minimálně na úrovni osmiletého gymnázia ...

více ...

Organizace školního roku

Sokolovská Škola Mánesova slaví 20 let od svého vzniku

30.8.2018 | Zuzana Staňková

Sokolovská Škola Mánesova slaví 20 let od svého vzniku divadelním představením pro veřejnost

Sokolov, 30.8.2018 – Škola Mánesova letos slaví kulaté výročí dvou desítek let svého fungování. Oslavy začnou v pondělí 3. září jedinečným představením širokoúhlého divadla Studna, které bude přístupné i pro sokolovskou veřejnost, a budou pokračovat během celého školního roku.

„Za dvě desítky let se naše škola stala domovským přístavem pro stovky dětí a mladých lidí ze Sokolova i jeho okolí. Aktivita, která vznikla ze zištného důvodu - zajistit svým dětem přívětivé a respektující prostředí, které je bude rozvíjet trochu jinak, než se to děje na běžných školách, se postupně stala mou celoživotní náplní i profesí,“ vzpomíná zakladatelka a zřizovatelka školy Dana Stariatová.

Před dvaceti lety byla škola jednou z těch, která ve své době prakticky předběhly následnou reformu školství. Ta do škol přinesla takové prvky jako školní vzdělávací programy, práci s kompetencemi nebo s průřezovými tématy. Už před dvaceti lety se tak na škole vyučovalo v tematických blocích, které slučovaly několik předmětů, ve třídách byla jazyková, výtvarná, matematická a přírodovědná centra, ve kterých se děti mohly věnovat svým projektům. Řada těchto prvků zůstala ve škole dodnes. „Dnes se navíc ještě intenzivněji zaměřujeme na práci s osobnostmi žáků, na tom, aby se sami poznávali, své silné i slabé stránky a dávali si cíle v oblastech, ve kterých se chtějí dál rozvíjet,“ vysvětluje Stariatová. Ve třídách je menší počet žáků, učitelé dbají na to, aby brali ohled na individuální potřeby každého žáka. Součástí Školy Mánesova je i mateřská škola a gymnázium, nabízí tedy možnost docházky dětem od 2 až do 19ti let. „Usilujeme o to, aby děti v naší škole přebíraly odpovědnost za svůj život i za své učení i za svět kolem sebe a zajímaly se o to, co se děje kolem nich,“ popisuje základní stavební kameny školy Dana Stariatová.

Oslavy výročí dvaceti let od vzniku školy budou probíhat průběžně během celého školního roku. Začnou hned první den nového školního roku. V pondělí 3. září tak v areálu školy vystoupí herci prvního světového širokoúhlého divadla Studna (www.divadlo-studna.cz). Jejich představení budou moci zájemci shlédnout od 13:00 do 13:45. V časech 12:00-13:00 a 13:45-15:00 se budu moci příchozí zapojit do her s průvodci v kostýmech z jednotlivých představení divadla.

Škola Mánesova je inovativní soukromá škola, která moderními a netradičními způsoby podporuje vzdělávání dětí. Zahrnuje gymnázium, základní i mateřskou školu. Vychází z českého vzdělávacího konceptu Škola Můj Projekt. Podrobnosti o škole najdete na webové stránce www.skolamanesova.cz.

Více informací:

Dana Stariatová, zřizovatelka Školy Mánesova Sokolov
tel.: 602 664 665
mail: dana.stariatova@skolamanesova.cz
 

obrázek
Plakát - divadlo

Prožili jsme spolu

Cirkus byl

Před stanem se začínají objevovat hloučky nedočkavých návštěvníků cirkusu. Většina z nich zatím netuší, jaká podívaná je čeká. Žádná zvířata. Stovka účinkujících. Samé děti a pár učitelů. Třídenní trénink a rovnou veřejné vystoupení. Někteří rodiče se vychloubají a poučují ostatní, jak se staví cirkusový stan. Však je to minulou neděli stálo dost práce.

Čtvrtý tematický den za námi

V první polovině května proběhl další z Tematických dnů.

obrázekobrázek

Třetí tematický den

Na naší škole proběhl v pondělí 26. března třetí tematický den, tentokrát s podtitulem Poznáváme sami sebe (nejen o silných stránkách).

Velikonoční dílny

První opravdu jarní a slunečný den je za námi a s ním i naše "Velikonoční dílny"...

obrázekobrázek

Druhý tematický den

První prosincové pondělí bylo v naší škole od rána velmi rušno. Konal se tu totiž další z takzvaných Tematických dnů. Ty se ve škole odehrají několikrát během školního roku. Žáci se v nich věnují sami sobě, svému rozvoji a učitelé pro ně vytvářejí program šitý na míru. Žáci ze všech tříd základní školy i gymnázia pro tento den vytvoří skupinky, ve kterých během dopoledne prochází připravená stanoviště. Získávají na nich nové informace i dovednosti, které tu rovnou uplatňují v praxi.

obrázek
nahoru