Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

slider-1

Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového ...

více ...

slider-1

Základní škola Mánesova nabízí žákům možnost všestranného rozvoje v jedinečném školním prostředí pod vedením zkušených učitelů. Škola se zaměřuje také na výuku žáků nadaných či motivovaných ...

slider-1

Čtyřleté Gymnázium Mánesova úspěšně vzdělává studenty již sedmým rokem. Navazuje na vzdělávání v ZŠ Mánesova, která na druhém stupni realizuje výuku žáků minimálně na úrovni osmiletého gymnázia ...

více ...

Školní rok 2017/2018

Druhý tematický den

20.12.2017 | Zuzana Staňková

První prosincové pondělí bylo v naší škole od rána velmi rušno. Konal se tu totiž další z takzvaných Tematických dnů. Ty se ve škole odehrají několikrát během školního roku. Žáci se v nich věnují sami sobě, svému rozvoji a učitelé pro ně vytvářejí program šitý na míru. Žáci ze všech tříd základní školy i gymnázia pro tento den vytvoří skupinky, ve kterých během dopoledne prochází připravená stanoviště. Získávají na nich nové informace i dovednosti, které tu rovnou uplatňují v praxi.

Na záchranném člunu
Na jednom ze stanovišť tak seděla skupina žáků na jedné dece. Ta představovala záchranný člun. Děti představovaly skupinu lidí, která se zachraňuje z potopené lodi. Jejich úkolem bylo převrátit deku vzhůru nohama. Nesměly přitom promluvit ani slovo a nikdo se nesměl dotknout podlahy kolem ní, která představovala moře. V každé skupině byl vždy jeden nevidomý, jeden němý a jeden, který nemohl chodit. Celá aktivita byla velkým tréninkem komunikace, tolerance a vzájemného porozumění. Na dalším stanovišti si žáci měli navzájem vyměňovat komplimenty. Ukázalo, že někoho pochválit nemusí být pro každého snadné. Někteří se po skončení přiznali, že pro ně nebylo úplně běžné ani to, že je někdo chválí. 

Ohlédnutí u kávy
Nedílnou součástí tematického dne je závěrečná reflexe. Společně s pedagogy se žáci na závěr ohlédnou za celým dnem a ptají se: Jaké to bylo? Co jsem se dnes naučil? V čem mi to může pomoci a kdy a kde to můžu využít? Úplným závěrem každého tematického dne je podvečerní setkání učitelů s rodiči. Ti si u kávy či čaje ještě jednou projdou celý den a mohou společně mluvit nejen o tomto dnu ale i o čemkoli dalším, co je ohledně školy a dětí, které ji navštěvují, právě zajímá. Další tematický den, ve kterém budou žáci poznávat své silné a slabé stránky, se bude konat na začátku března příštího roku.

Co jsou klíčové kompetence?

Jde o soubor schopností a dovedností, které jsou důležité pro osobní a pracovní život. Můžete je uplatnit kdekoli: při řešení konfliktu mezi sourozenci, při hledání nových kamarádů a udržování starých přátelství, při snaze zprovoznit nový mobil, při rozlišování důvěryhodných a nedůvěryhodných informací nebo během vyjednávání o výši platu. Základní škola Mánesova s nimi u žáků pracuje díky vzdělávacímu konceptu Škola Můj projekt, se kterým dlouhodobě pracuje. Připravuje tak své žáky na to, aby si v čím dál tím rychleji se měnícím světě uměli poradit s výzvami, které před ně život postaví. Se získáváním a posilováním těchto kompetencí se pracuje ve výuce, je jim věnován i každý z Tematických dnů.

Marek Zelenka, metodik konceptu Škola Můj Projekt

obrázek
foto

Prožili jsme spolu

Cirkus byl

Před stanem se začínají objevovat hloučky nedočkavých návštěvníků cirkusu. Většina z nich zatím netuší, jaká podívaná je čeká. Žádná zvířata. Stovka účinkujících. Samé děti a pár učitelů. Třídenní trénink a rovnou veřejné vystoupení. Někteří rodiče se vychloubají a poučují ostatní, jak se staví cirkusový stan. Však je to minulou neděli stálo dost práce.

Čtvrtý tematický den za námi

V první polovině května proběhl další z Tematických dnů.

obrázekobrázek

Třetí tematický den

Na naší škole proběhl v pondělí 26. března třetí tematický den, tentokrát s podtitulem Poznáváme sami sebe (nejen o silných stránkách).

Velikonoční dílny

První opravdu jarní a slunečný den je za námi a s ním i naše "Velikonoční dílny"...

obrázekobrázek

Druhý tematický den

První prosincové pondělí bylo v naší škole od rána velmi rušno. Konal se tu totiž další z takzvaných Tematických dnů. Ty se ve škole odehrají několikrát během školního roku. Žáci se v nich věnují sami sobě, svému rozvoji a učitelé pro ně vytvářejí program šitý na míru. Žáci ze všech tříd základní školy i gymnázia pro tento den vytvoří skupinky, ve kterých během dopoledne prochází připravená stanoviště. Získávají na nich nové informace i dovednosti, které tu rovnou uplatňují v praxi.

obrázek
nahoru