Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

Maturita

Maturitní zkouška ve školním roce 2018 - 2019

27.9.2018 | Eliška Bínová

Společná část maturitní zkoušky

Písemná část:

povinné předměty: Český jazyk a literatura

                               Cizí jazyk/matematika

- termín konání: 

10. 4. Český jazyk a literatura - písemná práce

11. 4. Anglický jazyk - písemná práce

2. 5. Matematika - didaktický test

         Anglický jazyk - didaktický test

3. 5. Český jazyk a literatura - didaktický test

 

- nepovinné zkoušky: cizí jazyk, matematika

 

Ústní část:

- termín konání: 16. května 2019

- povinné předměty: Český jazyk a literatura

                               Anglický jazyk

- nepovinné zkoušky: cizí jazyk


 

Profilová maturitní zkouška

- žáci budou skládat profilovou maturitní zkoušku z 2 povinných a maximálně 2 nepovinných předmětů, které si vyberou z nabídky školy:

Matematika

Biologie

Fyzika

Konverzace v německém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce                               

Základy společenských věd

Dějiny české a světové literatury

Dějepis

Zeměpis

Výtvarná výchova

- zkoušky profilové části z předmětů Matematika, Fyzika, Biologie, Konverzace v německém jazyce, Konverzace v anglickém jazyce, Základy společenských věd, Dějiny české a světové literatury, Zeměpis budou probíhat formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí

- zkouška z Výtvarné výchovy bude probíhat formou ústní zkoušky a obhajobou maturitní práce před zkušební maturitní komisí

 

Ústní část:

- termín konání: 16. května 2019

Předměty profilové části maturitní zkoušky stanovuje ředitel školy podle zákona č. 561/2004 Sb., § 79.

obrázekSeznam literárních děl [847,20 kB]
obrázekMaturitní otázky z základů společenských věd [284,32 kB]
obrázekMaturitní otázky z zeměpisu [295,74 kB]
obrázekMaturitní otázky z Dějin české a světové literatury [263,20 kB]
obrázekMaturitní otázky z konverzace v anglickém jazyce [276,91 kB]
obrázekMaturitní otázky z fyziky [273,76 kB]
obrázekMaturitní otázky z konverzace v německém jazyce [512,48 kB]
obrázekMaturitní otázky z matematiky [278,01 kB]
obrázekMaturitní otázky z dějepisu [275,85 kB]
obrázekMaturitní otázky z fyziky [273,76 kB]
obrázekMaturitní otázky z biologie [372,41 kB]

Nejnovější články

Kritéria přijímacího řízení pro přijetí ke studiu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Přijímací zkouška 1. kola se koná ve dvou řádných termínech: 12. a 15. dubna 2019 pro jednotnou přijímací zkoušku, a v řádném termínu: 16. dubna 2019 pro školní část. První náhradní termín jednotné zkoušky je stanoven na 13. května 2019 a druhý náhradní termín jednotné zkoušky je stanoven na 14. května 2019. Náhradní termín školní části je stanoven na 15května 2019.

Kompletní informace ke konání přijímacích zkoušek naleznete v příloze.

obrázekKriteria přijímacího řízení [1,66 MB]

Přijímáme studenty do 1. až 4. ročníku Gymnázia

Přemýšlíte, kam po základní škole? Chcete studovat na gymnáziu s naprosto individuálním přístupem? Chcete se věnovat tomu, co vás baví? Chcete se dobře připravit na VŠ i v zahraničí? Chcete se zdokonalit v angličtině? Toto všechno a mnohem více můžete mít na Gymnáziu Mánesova. Přijďte se k nám podívat.

obrázek