Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

slider-1

Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového ...

více ...

slider-1

Základní škola Mánesova nabízí žákům možnost všestranného rozvoje v jedinečném školním prostředí pod vedením zkušených učitelů. Škola se zaměřuje také na výuku žáků nadaných či motivovaných ...

více ...

slider-1

Čtyřleté Gymnázium Mánesova úspěšně vzdělává studenty již sedmým rokem. Navazuje na vzdělávání v ZŠ Mánesova, která na druhém stupni realizuje výuku žáků minimálně na úrovni osmiletého gymnázia ...

více ...

Školská rada

Jednání školské rady ve školním roce 2014 - 2015

7.10.2014 | Zuzana Staňková

Jednání ŠR dne 24. 9. 2014

Přítomni: Dana Stariatová, Mgr. Magdalena Čavojská, ředitelka školy Mgr. Eliška Bínová

 • Šárka Křížová – omluvena

 

Program:

 1. Členství ve Školské radě – členové pro školní rok 2014/2015; volby do ŠR
 2. Doplňování kvalifikace pedagogů školy
 3. Financování pomůcek a vybavení školy
 4. Informace o akci školy ve čtvrtek 25. 9. 2014 – návštěva královny Velikonočního ostrova
 5. Informace k projektu „Jak poznáš dobrou školu“

 

Ad 1.)

Od 30. 6. 2014 zaniká členství v ŠR MUDr. Magdaleny Sochůrkové ztrátou volitelnosti (její dcera ukončila vzdělávání na Gymnáziu Mánesova).

Od 1. 9. 2014 zaniká členství v ŠR Mgr. Zuzany Staňkové (roz. Večerkové) odstoupením (Mgr. Zuzana Staňková je od 17. 9. 2014 na mateřské dovolené).

Od 1. 9. 2014 zaniká členství Miloslava Bureše odstoupením.

Členové Školské rady jsou: Mgr. Magdalena Čavojská (předsedkyně) – zvolena zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty, Dana Stariatová – jmenována zřizovatelem, Šárka Křížová – zvolena pedagogickými pracovníky školy.

Pro nové funkční období od 24. 11. 2014 (resp. 1. 12. 2014) do 24. 11. 2017 (resp. 1. 12. 2017) bude mít školská rada v souladu s volebním řádem ŠR 3 členy.

Vzhledem ke končícímu funkčnímu období školské rady se budou v tomto školním roce konat volby:

 1. Volby zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků
 • konají se na třídních schůzkách ZŠ a G – ve středu 12. 11. 2014
 • Nominace kandidátů proběhne do pátku 31. 10. 2014 (nominační formuláře rozešle škola rodičům ZŠ a G e-mailem do 10. 10. 2014).
 1. Volby pedagogických pracovníků proběhnou na poradě pedagogů dne ve středu dne 19. 11. 2014.
 2. Volba zřizovatelem školy proběhne do 20. 11. 2014.

Ad 2.) D. Stariatová informovala přítomné o doplňování kvalifikace pedagogických pracovníků školy.

Ad 3.) D. Stariatová informovala přítomné s financováním pomůcek a vybavení školy. Nyní byly nakoupeny všechny potřebné pomůcky pro žáky. Dále bude dle uvážení vedení školy investováno do dalšího vybavení školy (zvažuje se vybavení PC učebny, materiál a zázemí pro řemeslné dílny, pomůcky pro výuku fyziky).

Ad 4.) Ve čtvrtek 25. 9. 2014 navštíví školu královna Velikonočního ostrova se svým doprovodem. Ve škole proběhne program se žáky, besedy a přednášky (také v AJ). Na akci jsou zváni novináři a regionální televize ZAK.

Ad 5.) D. Stariatová informovala přítomné s plánovaným projektem „Jak poznáš dobrou školu?“

Prožili jsme spolu

Druhý tematický den

První prosincové pondělí bylo v naší škole od rána velmi rušno. Konal se tu totiž další z takzvaných Tematických dnů. Ty se ve škole odehrají několikrát během školního roku. Žáci se v nich věnují sami sobě, svému rozvoji a učitelé pro ně vytvářejí program šitý na míru. Žáci ze všech tříd základní školy i gymnázia pro tento den vytvoří skupinky, ve kterých během dopoledne prochází připravená stanoviště. Získávají na nich nové informace i dovednosti, které tu rovnou uplatňují v praxi.

obrázek

Discovering activities

Už jste někdy pozorovali, jak se mění skupenství u hmoty vytvořené ze škrobu a vody?

Co se stane, když smícháte teplé mléko a ocet?

Vyráběli jste někdy barevný déšť?

Dokážete propíchnout pytlík plný vody tak, aby voda nevytekla?

Stavěli jste někdy věže a obrazce ze špejlí a marshmallow?

Umíte vytvořit výbuch pomocí jedlé sody a octa s barvou?...

obrázekobrázek

Halloween

Past October the students of Manesova School have yet again joined all of their forces in order to organize our annual favourite holiday of Halloween...

obrázekobrázek

První tematický den "Nemučím se, když se učím"

V pondělí 30. října jsme pořádali speciální Tematický den. Je to den, kdy se vyučování promění z klasických hodin ve specializovaný "kruhový trénink" na nějaké téma, které tentokrát bylo "Nemučím se, když se učím". A jak to celé probíhá?

obrázekobrázek

Šlapeto

... Hledáme nejvyšší místo Křížového vrchu, a tak scházíme z cesty a raději se snažíme držet na hřebeni. Už jsme minuli několik vrcholů, z nichž postupně každý vypadal jako ten skutečný. Teď už však nějakou dobu klesáme a zatím jsme nenašli to, proč jsme se sem vlastně vydali ...

nahoru