Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

slider-1

Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového ...

více ...

slider-1

Základní škola Mánesova nabízí žákům možnost všestranného rozvoje v jedinečném školním prostředí pod vedením zkušených učitelů. Škola se zaměřuje také na výuku žáků nadaných či motivovaných ...

více ...

slider-1

Čtyřleté Gymnázium Mánesova úspěšně vzdělává studenty již sedmým rokem. Navazuje na vzdělávání v ZŠ Mánesova, která na druhém stupni realizuje výuku žáků minimálně na úrovni osmiletého gymnázia ...

více ...

Intuitivní pedagogika / Intuitive Pedagogy

Vzdělávání v intuitivní pedagogice

11.3.2014 | Zuzana Staňková

Intuitivní pedagogika začala vznikat ve škole Solvik ve Švédsku před více než 30 lety. Skupina učitelů kolem Pära Ahlboma a Merete Lovlie se snažila hlouběji pochopit dětský svět, „vzpomenout“ si na to, jak zažívali svět a dospělé kolem sebe ve svém vlastním dětství. Dětský svět se jim přestal jevit jako jakési ideální, čistě positivní období, pochopili, že si děti zažívají mnohá traumata, která jim způsobují dospělí, aniž by si to sami uvědomovali. Aby člověk byl dobrým učitelem, musí si být těchto věcí vědom, musí se doopravdy dokázat vcítit do duše dítěte. Dítě by se mělo stát vnitřně svobodným člověkem, kterého není možné zmanipulovat, který si samostatně utváří svůj vlastní život. Který ví, co chce a neplete si to s tím, co od něho chce jeho okolí nebo společnost. Na to, aby to děti dokázali, musí mít kolem sebe dospělé, kteří jsou sami takoví.

Proto se my jako dospělí musíme nejdříve stát sami sebou, zbavit se svých bloků a omezení. To nejde rychle, je třeba o to dlouhodobě usilovat. Proto jsme se rozhodli v Čechách otevřít pravidelné systematické vzdělávání v intuitivní pedagogice. Vycházíme ze zkušeností získaných v Německu a Švédsku a uzpůsobujeme je českým podmínkám.  Hlavním lektorem je Dieter Schwartz, hudebník, pedagog a lektor osobního rozvoje. Na jeden ze seminářů zveme Merete Lovlie, malířku a jednu ze zakladatelů školy Solvik, častěji nás bude navštěvovat Lukas König, absolvent divadelní školy Michaila Čechova v Berlíně, který rozvíjí intuitivní pedagogiku na poli dramatu. Dalsim lektorem bude Peter Zivy, ktery jiz nekolik let v Cechach a na Slovensku vyucuje hry intuitivni pedagogiky.

První víkendové setkání vážných i potenciálních zájemců z řad rodičů a učitelů s Dieterem Schwartzem se konalo koncem listopadu 2013, druhe setkani s Dieterm Schwartzem a Peterem Zivym v lednu 2013.

 

Termíny prvního roku

1.Seminář – duben 2014: 16.4. 19.30  – 20.4. 16.00 (Dieter Schwartz, Lukas König a Peter Zivy)

2.Seminář – Červenec  2014: 30.6.  – 6.7. (Dieter Schwartz, Merete Lövlie a Peter Zivy)

3.Seminář – Říjen 2014: 25. – 28.10. (Dieter Schwartz, Lukas König a Peter Zivy)

4.Seminář – Leden 2015: 1. – 4.1. (Dieter Schwartz, Lukas König a Peter Zivy)

Semináře se budou konat v pěkném prostředí komunitního centra Koněprus u Berouna, 36 min vlakem z hl.n. Možnost dopravy z nádraží v Berouně, přespání a stravování jsou zajištěny. Přihlašujte se již teď! Jednak na níže uvedený email, jednak na facebooku.

 

Cena celého vzdělávání pro závazně přihlášené:

14 000 Kč  (do konce března  3500, do konce května  3500, do konce září 3500, do konce listopadu 3500)

13 000 Kč (do  konce března uhrazeno 6500, do konce září dalších 6500)

Cena celého roku pro studenty:

12 000 Kč (je možné platit po čtyřech splátkách)

Ceny jednotlivých seminářů pro nepravidelné účastníky:

Duben samostatně 4000,-

Červenec samostatně 6500,-

Říjen samostatně 4000,-

Leden samostatně 4000,-

Pokud se přihlásí alespoň tři učitelé z jedné školy, je možné poskytnout slevu. Tím bychom chtěli podpořit praktický dosah intuitivní pedagiky ve školách.

Úhrada

číslo bankovního účtu:  78-3998780277/0100
variabilní symbol: je datum narození účastníka ve formátu ddmmyyyy (den, měsíc, rok)
zpráva pro příjemce: INTU jméno a příjmení účastníka
pokud přihlašuje účastníky organizace, pak je variabilní symbol IČ organizace

Příklad:
přihlašovaný se jmenuje Petr Novák
přihlašovaný se narodil 3. 5. 1995
variabilní symbol tedy bude 03051995
zpráva pro příjemce – INTU Petr Novák

Pokud chcete platit fakturou, pošlete prosím své fakturační údaje na info@skolamanesova.cz

Vyplněnou prihlasku posílejte na inovativnivzdelavani@gmail.com

Těšíme se na Vás – Pavel Kraemer a Dana Stariatová.

 

Další informace najdete na adrese http://www.inovativnivzdelavani.cz/akce/vzdelavani-v-intuitivni-pedagogice/.

obrázekPřihláška [28,00 kB]

Prožili jsme spolu / Past Events

Šlapeto

... Hledáme nejvyšší místo Křížového vrchu, a tak scházíme z cesty a raději se snažíme držet na hřebeni. Už jsme minuli několik vrcholů, z nichž postupně každý vypadal jako ten skutečný. Teď už však nějakou dobu klesáme a zatím jsme nenašli to, proč jsme se sem vlastně vydali ...

První školní den

První školní den jsme si užili s divadlem „Hnedle vedle“...

obrázekobrázek
nahoru